Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2009 2008 2009 2008
Januar 0,6 -5,3 3,6 0,3
Februar 3,1 -0,6 -5,6 -9,8
Mars -4,8 4,5 -5,5 3,0
April -9,4 1,5 -26,2 -16,9
Mai . -3,3 . -19,9
Juni . 1,3 . -14,0
Juli . 0,0 . -8,4
August . 0,9 . 7,6
September . -0,6 . 14,9
Oktober . 0,1 . 25,2
November . 0,2 . 16,9
Desember . 0,0 . 13,1

Standardtegn i tabeller