Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-April April
  Mai 2007 t.o.m. April 2008 Mai 2008 t.o.m. April 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  142 021  138 613 -2,4       51 528       47 474 -7,9       11 300        9 341 -17,3
Østfold 4 876 4 548 -6,7 1 556 1 126 -27,6  409  408 -0,2
Akershus  977  925 -5,3  293  235 -19,8 81 82 1,0
Oslo 94 80 -14,7 35 22 -35,1 10 8 -16,8
Hedmark 2 361 2 342 -0,8  824  707 -14,2  161  161 0,0
Oppland 7 073 7 345 3,9 2 445 2 220 -9,2  396  389 -1,7
Buskerud 10 694 10 688 -0,1 3 574 3 332 -6,8  762  714 -6,3
Vestfold 21 17 -18,6 9 6 -40,4 2 2 1,3
Telemark 13 687 14 574 6,5 5 658 5 181 -8,4 1 323 1 039 -21,5
Aust-Agder 5 067 5 719 12,9 2 205 2 024 -8,2  511  302 -40,9
Vest-Agder 9 890 10 949 10,7 4 370 3 775 -13,6  983  851 -13,4
Rogaland 13 816 13 782 -0,2 5 691 5 874 3,2 1 354 1 144 -15,5
Hordaland 20 294 17 421 -14,2 6 405 6 038 -5,7 1 365 1 014 -25,7
Sogn og Fjordane 16 509 14 570 -11,7 5 790 4 536 -21,7 1 284  819 -36,2
Møre og Romsdal 7 841 7 627 -2,7 2 662 2 324 -12,7  631  440 -30,3
Sør-Trøndelag 5 274 4 593 -12,9 1 747 1 828 4,6  362  358 -1,2
Nord-Trøndelag 3 657 2 699 -26,2 1 380 1 085 -21,4  290  213 -26,8
Nordland 15 384 16 297 5,9 5 345 5 692 6,5 1 053 1 082 2,7
Troms Romsa 2 572 2 629 2,2 1 026  985 -4,0  191  201 5,1
Finnmark Finnmárku 1 855 1 724 -7,1  483  449 -6,9  124  105 -15,5
Svalbard 80 82 3,6 31 33 4,3 8 9 14,9

Standardtegn i tabeller