Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2009 2008 2009 2008
Januar 0,6 -5,4 3,6 0,3
Februar 3,4 -0,3 -5,6 -9,8
Mars . 3,0 . 3,0
April . 1,8 . -16,9
Mai . -3,7 . -19,9
Juni . 2,2 . -14,0
Juli . 0,0 . -8,4
August . 1,0 . 7,6
September . -0,2 . 14,9
Oktober . -0,1 . 25,2
November . 0,3 . 16,9
Desember . 0,1 . 13,1

Standardtegn i tabeller