Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-februar Februar
  Mars 2007 t.o.m.
februar 2008
Mars 2008 t.o.m.
februar 2009
Endring
i prosent
2008 2009 Endring
i prosent
2008 2009 Endring
i prosent
Produksjon i alt  138 782  142 068 2,4 26 596 25 996 -2,3 12 950 12 111 -6,5
Østfold 4 780 4 705 -1,6  763  490 -35,8  337  218 -35,2
Akershus  980  949 -3,2  143  109 -23,6 66 47 -28,8
Oslo 88 88 -0,3 16 11 -28,7 7 5 -28,2
Hedmark 2 408 2 423 0,6  439  402 -8,3  203  189 -6,8
Oppland 7 285 7 461 2,4 1 356 1 248 -8,0  714  619 -13,3
Buskerud 10 952 10 883 -0,6 1 902 1 855 -2,5  947  863 -8,9
Vestfold 21 18 -16,9 5 2 -68,2 2 1 -74,8
Telemark 13 119 14 962 14,1 2 808 2 719 -3,2 1 410 1 365 -3,2
Aust-Agder 5 033 5 957 18,4 1 115 1 174 5,2  545  571 4,9
Vest-Agder 9 630 11 346 17,8 2 206 2 008 -9,0 1 099  940 -14,4
Rogaland 12 279 14 011 14,1 2 703 3 115 15,3 1 218 1 461 20,0
Hordaland 20 229 17 955 -11,2 3 364 3 532 5,0 1 717 1 585 -7,7
Sogn og Fjordane 16 036 15 528 -3,2 2 917 2 620 -10,2 1 516 1 156 -23,7
Møre og Romsdal 7 682 7 943 3,4 1 299 1 277 -1,7  669  590 -11,9
Sør-Trøndelag 5 332 4 490 -15,8 1 007  983 -2,3  440  444 1,0
Nord-Trøndelag 3 510 2 885 -17,8  705  597 -15,4  343  283 -17,5
Nordland 14 948 16 062 7,5 2 978 3 090 3,8 1 283 1 431 11,5
Troms Romsa 2 527 2 582 2,2  597  509 -14,7  310  232 -25,0
Finnmark Finnmárku 1 867 1 739 -6,9  257  238 -7,1  119  104 -12,2
Svalbard 76 83 8,0 15 16 10,5 7 8 4,2

Standardtegn i tabeller