Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-februar Februar
  Mars 2007 t.o.m.
februar 2008
Mars 2008 t.o.m.
februar 2009
Endring
i prosent
2008 2009 Endring
i prosent
2008 2009 Endring
i prosent
Produksjon i alt  138 782  142 068 2,4 26 596 25 996 -2,3 12 950 12 111 -6,5
Vannkraft  136 288  140 032 2,7 26 164 25 674 -1,9 12 746 11 968 -6,1
Varmekraft 1 541 1 118 -27,4  232  123 -47,2 99 72 -27,2
Vindkraft  953  917 -3,7  200  200 0,0  106 71 -32,7
                   
(+)Import 4 483 3 912 -12,7  729 1 227 68,2  243  683  180,8
(-)Eksport 15 706 16 882 7,5 2 173 1 764 -18,8 1 207  588 -51,3
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  127 559  129 098 1,2 25 152 25 459 1,2 11 986 12 206 1,8
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 180 1 988 -8,8  121  117 -3,4 62 55 -11,0
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 431 10 667 2,3 2 067 2 115 2,3  994 1 003 0,9
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  114 948  116 443 1,3 22 963 23 227 1,1 10 931 11 148 2,0
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 730 33 294 -1,3 5 612 4 887 -12,9 2 702 2 243 -17,0
                   
Uprioritert forbruk i kraftintensiv industri 2 195 1 877 -14,5  252  258 2,4  118 89 -24,7
                   
Prioritert forbruk i kraftintensiv industri 31 535 31 417 -0,4 5 361 4 629 -13,6 2 584 2 155 -16,6
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 189 5 176 -0,2  878  849 -3,2  425  392 -7,9
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 5 133 4 265 -16,9  825  490 -40,6  382  228 -40,4
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 214 21 976 3,6 3 658 3 290 -10,1 1 777 1 535 -13,6
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 81 219 83 150 2,4 17 351 18 340 5,7 8 228 8 905 8,2

Standardtegn i tabeller