Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2008 2007 2008 2007
Januar -4,8 7,9 0,1 14,3
Februar 1,0 8,7 -9,8 -3,1
Mars 2,5 -10,8 3,1 -9,7
April 1,1 1,6 -16,9 -18,3
Mai -4,0 5,8 -20,1 -9,9
Juni 2,3 -3,6 -13,8 -19,3
Juli 0,1 4,3 -8,1 -5,3
August 0,7 1,1 7,1 10,1
September -0,4 4,5 15,3 16,9
Oktober 0,2 -4,6 25,1 21,3
November 0,3 0,9 17,0 19,9
Desember . 0,4 . 10,1

Standardtegn i tabeller