Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-november November
  Desember 2006 t.o.m. november 2007 Desember 2007 t.o.m. november 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  135 632  141 099 4,0  124 795  128 186 2,7 12 331 12 840 4,1
Østfold 4 941 4 929 -0,3 4 427 4 568 3,2  283  388 37,2
Akershus 1 038  973 -6,3  929  904 -2,7 58 79 36,7
Oslo 89 92 4,2 80 85 6,5 6 8 32,6
Hedmark 2 490 2 452 -1,5 2 255 2 225 -1,3  181  202 11,4
Oppland 7 423 7 450 0,4 6 863 6 889 0,4  492  553 12,4
Buskerud 11 225 10 809 -3,7 10 208 9 845 -3,6  868 1 004 15,6
Vestfold 20 18 -7,4 18 16 -10,6 1 1 98,7
Telemark 12 889 14 876 15,4 11 758 13 593 15,6 1 100 1 354 23,1
Aust-Agder 5 177 5 715 10,4 4 693 5 267 12,2  332  583 75,5
Vest-Agder 9 989 11 280 12,9 8 780 10 310 17,4  894 1 060 18,6
Rogaland 11 136 13 381 20,2 10 224 11 941 16,8 1 311 1 532 16,9
Hordaland 19 861 17 603 -11,4 18 627 15 850 -14,9 1 956 1 479 -24,4
Sogn og Fjordane 15 701 15 463 -1,5 14 687 14 250 -3,0 1 315 1 394 6,1
Møre og Romsdal 7 421 7 919 6,7 6 938 7 284 5,0  680  590 -13,3
Sør-Trøndelag 5 196 4 627 -10,9 4 813 4 084 -15,2  565  358 -36,7
Nord-Trøndelag 3 469 2 972 -14,3 3 207 2 660 -17,1  375  314 -16,5
Nordland 13 406 15 983 19,2 12 458 14 333 15,1 1 449 1 545 6,6
Troms Romsa 2 282 2 709 18,7 2 068 2 390 15,6  295  253 -14,3
Finnmark Finnmárku 1 805 1 768 -2,0 1 696 1 620 -4,4  164  137 -16,7
Svalbard 76 81 6,5 67 71 5,8 7 8 13,8

Standardtegn i tabeller