Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-November November
  Desember 2006 t.o.m. november 2007 Desember 2007 t.o.m. november 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  135 632  141 099 4,0  124 795  128 186 2,7 12 331 12 840 4,1
Vannkraft  133 300  138 830 4,1  122 698  126 239 2,9 12 057 12 636 4,8
Varmekraft 1 408 1 365 -3,0 1 291 1 137 -11,9  178 88 -50,4
Vindkraft  924  904 -2,2  806  809 0,4 96  116 20,3
                   
(+) Import 5 846 3 899 -33,3 4 471 3 086 -31,0  448  426 -4,9
(-) Eksport 15 163 16 259 7,2 14 696 15 635 6,4  712 1 362 91,2
                   
(=) Bruttoforbruk av elektrisk kraft  126 316  128 739 1,9  114 569  115 636 0,9 12 067 11 904 -1,3
                   
(-) Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 335 1 962 -16,0 2 141 1 898 -11,3 79 66 -16,8
(-) Beregnet tap i linjenettet 10 302 10 542 2,3 9 384 9 493 1,2  969  992 2,4
                   
(=) Nettoforbruk av elektrisk kraft  113 679  116 236 2,2  103 045  104 246 1,2 11 020 10 847 -1,6
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 437 34 163 2,2 30 640 31 269 2,1 2 761 2 794 1,2
                   
Uprioritert forbruk i kraftintensiv industri 2 302 1 922 -16,5 2 110 1 717 -18,6  202  168 -16,7
                   
Prioritert forbruk i kraftintensiv industri 31 135 32 242 3,6 28 530 29 552 3,6 2 559 2 626 2,6
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 180 5 068 -2,2 4 735 4 632 -2,2  413  414 0,3
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 909 4 848 -1,2 4 551 4 375 -3,9  426  361 -15,3
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 046 22 326 6,1 19 244 20 546 6,8 1 720 1 850 7,6
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 80 242 82 072 2,3 72 405 72 976 0,8 8 259 8 053 -2,5

Standardtegn i tabeller