Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-oktober Oktober
  November 2006 t.o.m. oktober 2007 November 2007 t.o.m. oktober 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  133 511  140 569 5,3  112 464  115 324 2,5 11 658 11 821 1,4
Østfold 5 145 4 823 -6,2 4 144 4 179 0,8  318  357 12,3
Akershus 1 081  952 -11,9  872  825 -5,3 67 78 16,1
Oslo 91 90 -0,2 74 77 4,4 9 9 2,4
Hedmark 2 513 2 431 -3,3 2 074 2 023 -2,5  194  191 -1,4
Oppland 7 403 7 389 -0,2 6 371 6 336 -0,5  477  562 17,8
Buskerud 11 268 10 673 -5,3 9 339 8 841 -5,3  899  960 6,8
Vestfold 22 18 -17,4 17 15 -14,4 - 2 -
Telemark 12 873 14 622 13,6 10 658 12 239 14,8  867 1 140 31,5
Aust-Agder 5 289 5 464 3,3 4 361 4 685 7,4  348  470 35,2
Vest-Agder 10 016 11 113 10,9 7 886 9 249 17,3 1 033  975 -5,6
Rogaland 10 971 13 160 19,9 8 913 10 409 16,8 1 084 1 161 7,1
Hordaland 19 136 18 080 -5,5 16 671 14 371 -13,8 1 684 1 691 0,4
Sogn og Fjordane 15 160 15 383 1,5 13 372 12 856 -3,9 1 291  996 -22,8
Møre og Romsdal 7 210 7 999 10,9 6 258 6 684 6,8  645  627 -2,7
Sør-Trøndelag 5 004 4 835 -3,4 4 248 3 726 -12,3  506  324 -35,9
Nord-Trøndelag 3 260 3 033 -7,0 2 832 2 346 -17,1  345  215 -37,9
Nordland 12 987 15 879 22,3 11 009 12 781 16,1 1 463 1 672 14,3
Troms Romsa 2 261 2 748 21,6 1 772 2 134 20,4  235  230 -2,2
Finnmark Finnmárku 1 749 1 796 2,7 1 532 1 484 -3,1  187  154 -17,8
Svalbard 75 80 5,8 60 63 4,9 7 8 7,5

Standardtegn i tabeller