Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-oktober Oktober
  November 2006 t.o.m. oktober 2007 November 2007 t.o.m. oktober 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  133 511  140 569 5,3  112 464  115 324 2,5 11 658 11 821 1,4
Vannkraft  131 248  138 229 5,3  110 641  113 581 2,7 11 415 11 606 1,7
Varmekraft 1 346 1 455 8,1 1 113 1 049 -5,7  151 93 -38,3
Vindkraft  917  885 -3,5  710  694 -2,3 91  122 33,8
                   
(+) Import 6 610 3 921 -40,7 4 023 2 660 -33,9  255  299 17,3
(-) Eksport 14 840 15 610 5,2 13 984 14 274 2,1 1 255 1 450 15,6
                   
(=) Bruttoforbruk av elektrisk kraft  125 281  128 880 2,9  102 502  103 710 1,2 10 658 10 670 0,1
                   
(-) Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 381 1 975 -17,0 2 062 1 832 -11,1 76  110 43,7
(-) Beregnet tap i linjenettet 10 190 10 516 3,2 8 415 8 498 1,0  872  884 1,5
                   
(=) Nettoforbruk av elektrisk kraft  112 710  116 389 3,3 92 025 93 379 1,5 9 710 9 676 -0,3
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 363 34 130 2,3 27 879 28 476 2,1 2 820 2 803 -0,6
                   
Uprioritert forbruk i kraftintensiv industri 2 283 1 955 -14,3 1 908 1 549 -18,8  207  181 -12,8
                   
Prioritert forbruk i kraftintensiv industri 31 080 32 175 3,5 25 971 26 927 3,7 2 612 2 623 0,4
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 190 5 066 -2,4 4 322 4 217 -2,4  416  393 -5,6
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 833 4 913 1,7 4 125 4 014 -2,7  433  340 -21,5
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 057 22 196 5,4 17 524 18 695 6,7 1 763 1 889 7,2
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 79 347 82 258 3,7 64 146 64 903 1,2 6 891 6 873 -0,3

Standardtegn i tabeller