Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 2006 t.o.m. september 2007 Oktober 2007 t.o.m. september 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  130 437  140 234 7,5  100 806  103 332 2,5 11 609 10 231 -11,9
Østfold 5 267 4 784 -9,2 3 826 3 822 -0,1  273  337 23,7
Akershus 1 106  937 -15,3  804  744 -7,6 61 69 12,9
Oslo 87 90 3,1 65 68 4,7 9 5 -45,0
Hedmark 2 538 2 433 -4,1 1 880 1 832 -2,6  157  169 7,9
Oppland 7 382 7 304 -1,1 5 894 5 774 -2,0  384  573 49,3
Buskerud 11 184 10 612 -5,1 8 440 7 881 -6,6  720  920 27,8
Vestfold 22 16 -28,2 17 13 -24,8 1 2 37,3
Telemark 13 056 14 348 9,9 9 791 11 098 13,3  697  992 42,3
Aust-Agder 5 291 5 342 1,0 4 013 4 214 5,0  342  435 27,2
Vest-Agder 9 598 11 171 16,4 6 853 8 275 20,7  786  909 15,6
Rogaland 10 488 13 082 24,7 7 829 9 247 18,1 1 329  930 -30,1
Hordaland 18 240 18 041 -1,1 14 987 12 648 -15,6 2 134 1 226 -42,5
Sogn og Fjordane 14 631 15 562 6,4 12 082 11 744 -2,8 1 465  905 -38,2
Møre og Romsdal 6 903 8 016 16,1 5 613 6 057 7,9  748  599 -20,0
Sør-Trøndelag 4 857 5 016 3,3 3 742 3 402 -9,1  547  309 -43,6
Nord-Trøndelag 3 028 3 164 4,5 2 486 2 131 -14,3  343  131 -61,8
Nordland 12 720 15 654 23,1 9 546 11 093 16,2 1 325 1 404 6,0
Troms Romsa 2 268 2 753 21,4 1 538 1 904 23,9  119  179 49,7
Finnmark Finnmárku 1 695 1 829 7,9 1 345 1 330 -1,1  162  132 -18,8
Svalbard 75 79 5,3 53 55 4,6 7 5 -26,7

Standardtegn i tabeller