Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-September September
  Oktober 2006 t.o.m. september 2007 Oktober 2007 t.o.m. september 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  130 437  140 234 7,5  100 806  103 332 2,5 11 609 10 231 -11,9
Vannkraft  128 267  137 917 7,5 99 226  101 854 2,6 11 347 10 076 -11,2
Varmekraft 1 280 1 480 15,6  961  922 -4,0  172 96 -44,3
Vindkraft  890  837 -5,9  619  555 -10,3 90 59 -34,8
                   
(+) Import 7 688 3 877 -49,6 3 768 2 361 -37,3 42  194  365,2
(-) Eksport 13 864 15 415 11,2 12 729 12 824 0,7 2 317 1 372 -40,8
                   
(=) Bruttoforbruk av elektrisk kraft  124 261  128 697 3,6 91 844 92 868 1,1 9 334 9 053 -3,0
                   
(-) Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 375 1 942 -18,2 1 986 1 723 -13,2 82 63 -23,2
(-) Beregnet tap i linjenettet 10 041 10 488 4,4 7 543 7 598 0,7  823  733 -10,9
                   
(=) Nettoforbruk av elektrisk kraft  111 845  116 267 4,0 82 315 83 548 1,5 8 429 8 257 -2,0
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 263 34 155 2,7 25 059 25 681 2,5 2 750 2 799 1,8
                   
Uprioritert forbruk 2 262 1 982 -12,4 1 701 1 368 -19,5  195  159 -18,7
                   
Prioritert forbruk 31 001 32 174 3,8 23 359 24 313 4,1 2 555 2 640 3,3
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 188 5 089 -1,9 3 906 3 824 -2,1  435  422 -3,0
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 731 5 006 5,8 3 691 3 674 -0,5  409  367 -10,2
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 081 22 078 4,7 15 761 16 815 6,7 1 711 1 851 8,2
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 78 583 82 112 4,5 57 256 57 867 1,1 5 679 5 458 -3,9

Standardtegn i tabeller