Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-August August
  September 2006 t.o.m.
august 2007
September 2007 t.o.m.
august 2008
Endring
i prosent
2007 2008 Endring
i prosent
2007 2008 Endring
i prosent
Produksjon i alt  126 749  141 627 11,7 89 197 93 115 4,4 11 239 10 011 -10,9
Østfold 5 372 4 719 -12,2 3 554 3 484 -2,0  492  493 0,0
Akershus 1 129  929 -17,7  743  675 -9,2  101  102 1,3
Oslo 84 94 12,3 56 63 12,6 5 4 -26,3
Hedmark 2 575 2 368 -8,0 1 723 1 609 -6,6  168  165 -1,9
Oppland 7 409 7 115 -4,0 5 510 5 201 -5,6  780  693 -11,1
Buskerud 11 006 10 412 -5,4 7 721 6 962 -9,8  913  881 -3,6
Vestfold 21 16 -26,3 16 11 -30,2 2 1 -46,6
Telemark 13 301 14 052 5,6 9 094 10 105 11,1  989  863 -12,7
Aust-Agder 5 219 5 249 0,6 3 671 3 779 2,9  391  322 -17,6
Vest-Agder 9 460 11 048 16,8 6 067 7 366 21,4  399  612 53,2
Rogaland 9 688 13 482 39,2 6 500 8 318 28,0  770  661 -14,2
Hordaland 17 063 18 948 11,0 12 853 11 422 -11,1 1 697 1 334 -21,4
Sogn og Fjordane 13 958 16 121 15,5 10 617 10 838 2,1 1 688 1 238 -26,7
Møre og Romsdal 6 491 8 166 25,8 4 866 5 458 12,2  678  681 0,5
Sør-Trøndelag 4 514 5 307 17,6 3 195 3 146 -1,6  293  256 -12,4
Nord-Trøndelag 2 789 3 376 21,1 2 143 2 001 -6,7  229  180 -21,4
Nordland 12 673 15 589 23,0 8 221 9 703 18,0 1 330 1 144 -14,0
Troms Romsa 2 283 2 694 18,0 1 418 1 726 21,7  140  192 37,3
Finnmark Finnmárku 1 640 1 859 13,4 1 182 1 198 1,3  170  186 9,4
Svalbard 75 81 8,2 46 50 9,0 4 4 -13,7

Standardtegn i tabeller