Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-august August
  September 2006 t.o.m.
august 2007
September 2007 t.o.m.
august 2008
Endring
i prosent
2007 2008 Endring
i prosent
2007 2008 Endring
i prosent
Produksjon i alt  126 749  141 627 11,7 89 197 93 115 4,4 11 239 10 011 -10,9
Vannkraft  124 705  139 187 11,6 87 879 91 778 4,4 11 094 9 874 -11,0
Varmekraft 1 198 1 557 30,0  789  826 4,7 98 97 -0,7
Vindkraft  847  883 4,3  528  511 -3,3 47 40 -15,5
                   
(+) Import 8 300 3 725 -55,1 3 726 2 166 -41,9 14  129  828,9
(-) Eksport 12 096 16 361 35,3 10 412 11 453 10,0 2 608 1 747 -33,0
                   
(=) Bruttoforbruk av elektrisk kraft  122 954  128 990 4,9 82 510 83 828 1,6 8 645 8 393 -2,9
                   
(-) Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 366 1 961 -17,1 1 904 1 660 -12,8  186 92 -50,5
(-) Beregnet tap i linjenettet 9 815 10 578 7,8 6 721 6 866 2,2  771  688 -10,7
                   
(=) Nettoforbruk av elektrisk kraft  110 773  116 451 5,1 73 886 75 302 1,9 7 688 7 612 -1,0
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 132 34 107 2,9 22 309 22 883 2,6 2 829 2 921 3,3
                   
Uprioritert forbruk 2 177 2 018 -7,3 1 505 1 209 -19,7  196  161 -17,8
                   
Prioritert forbruk 30 954 32 089 3,7 20 804 21 673 4,2 2 633 2 760 4,8
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 158 5 103 -1,1 3 471 3 403 -2,0  452  435 -3,9
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 630 5 048 9,0 3 283 3 307 0,7  424  415 -2,0
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 167 21 938 3,6 14 050 14 964 6,5 1 757 1 910 8,7
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 77 641 82 344 6,1 51 576 52 419 1,6 4 859 4 691 -3,5

Standardtegn i tabeller