Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Forbruk i alminnelig forsyning, sesongjustert og ujustert vekst fra foregående måned. Prosent
  Sesongjustert endring fra foregående måned Ujustert endring fra foregående måned
  2008 2007 2008 2007
Januar -5,1 7,7 0,1 14,3
Februar 1,0 8,7 -9,8 -3,1
Mars 2,5 -10,9 3,1 -9,7
April 1,1 1,6 -16,9 -18,3
Mai -3,9 5,8 -20,1 -9,9
Juni 2,4 -3,6 -13,7 -19,3
Juli -0,1 4,3 -8,2 -5,3
August . 1,4 . 10,1
September . 5,3 . 16,9
Oktober . -5,5 . 21,3
November . 1,0 . 19,9
Desember . 0,6 . 10,1

Standardtegn i tabeller