Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-Juni Juni
  Juli 2006 t.o.m. juni 007 Juli 2007 t.o.m. juni 2008 Endring i prosent       2007       2008 Endring i prosent       2007       2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  121 529  142 859 17,6 67 580 72 730 7,6 9 908 10 723 8,2
Østfold 5 016 4 792 -4,5 2 519 2 523 0,1  522  491 -5,9
Akershus 1 064  942 -11,5  534  479 -10,4  106 97 -8,8
Oslo 84 98 16,7 41 52 27,5 9 8 -9,8
Hedmark 2 434 2 416 -0,8 1 325 1 259 -5,0  200  215 7,8
Oppland 6 414 7 375 15,0 3 906 3 858 -1,2  537  720 34,1
Buskerud 9 738 10 702 9,9 5 687 5 217 -8,3  846  822 -2,8
Vestfold 17 19 11,9 11 10 -11,7 2 - -78,0
Telemark 12 893 14 317 11,0 7 017 8 292 18,2  824 1 194 45,0
Aust-Agder 4 814 5 368 11,5 2 880 3 107 7,9  283  431 52,5
Vest-Agder 9 818 10 575 7,7 5 335 6 160 15,5  464  817 76,2
Rogaland 9 681 13 662 41,1 5 040 7 038 39,6  686  692 0,8
Hordaland 16 288 19 176 17,7 9 829 8 625 -12,2 1 699 1 232 -27,5
Sogn og Fjordane 13 050 16 601 27,2 7 500 8 201 9,4 1 241 1 258 1,4
Møre og Romsdal 6 060 8 031 32,5 3 572 4 030 12,8  571  699 22,3
Sør-Trøndelag 4 410 5 262 19,3 2 661 2 566 -3,6  390  397 1,9
Nord-Trøndelag 2 621 3 515 34,1 1 715 1 712 -0,2  206  140 -31,8
Nordland 13 094 15 527 18,6 6 008 7 428 23,6  990 1 168 18,0
Troms Romsa 2 339 2 563 9,6 1 129 1 306 15,7  137  155 13,2
Finnmark Finnmárku 1 620 1 836 13,3  832  825 -0,9  194  180 -7,3
Svalbard 74 81 9,4 38 42 10,2 4 5 23,5

Standardtegn i tabeller