Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar-juni Juni
  Juli 2006 t.o.m. juni 2007 Juli 2007 t.o.m. juni 2008 Endring i prosent       2007       2008 Endring i prosent       2007       2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  121 529  142 859 17,6 67 580 72 730 7,6 9 908 10 723 8,2
Vannkraft  119 513  140 403 17,5 66 562 71 676 7,7 9 777 10 573 8,1
Varmekraft 1 198 1 570 31,0  582  632 8,7 86  102 18,5
Vindkraft  817  886 8,4  436  421 -3,3 45 48 5,6
                   
(+)Import 9 267 3 553 -61,7 3 659 1 928 -47,3  106  119 12,7
(-)Eksport 9 472 17 188 81,5 5 793 7 661 32,2 1 447 1 867 29,1
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  121 324  129 223 6,5 65 447 66 998 2,4 8 567 8 975 4,8
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 801 2 149 19,3 1 199 1 143 -4,6  491  568 15,8
(-)Beregnet tap i linjenettet 9 516 10 660 12,0 5 244 5 471 4,3  687  743 8,0
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  110 006  116 414 5,8 59 004 60 383 2,3 7 389 7 664 3,7
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 32 995 33 927 2,8 16 698 17 092 2,4 2 733 2 810 2,8
                   
Uprioritert forbruk 1 969 2 057 4,5 1 113  855 -23,1  192  149 -22,5
                   
Prioritert forbruk 31 026 31 870 2,7 15 585 16 236 4,2 2 541 2 661 4,7
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 104 5 161 1,1 2 585 2 575 -0,4  429  413 -3,6
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 491 5 105 13,7 2 440 2 521 3,3  412  401 -2,8
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 431 21 604 0,8 10 560 11 140 5,5 1 700 1 847 8,7
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 77 011 82 487 7,1 42 306 43 291 2,3 4 657 4 854 4,2

Standardtegn i tabeller