Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-mai Mai
  Juni 2006 t.o.m. mai 2007 Juni 2007 t.o.m. mai 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  120 152  142 043 18,2     57 672        62 006 7,5     10 456     10 551 0,9
Østfold 4 970 4 823 -3,0 1 997 2 031 1,7  529  476 -10,0
Akershus 1 060  952 -10,2  428  382 -10,8  114 89 -21,6
Oslo 84 99 18,0 32 44 37,4 4 10  121,7
Hedmark 2 420 2 400 -0,8 1 126 1 044 -7,2  181  220 21,7
Oppland 6 216 7 192 15,7 3 369 3 137 -6,9  573  693 20,9
Buskerud 9 493 10 725 13,0 4 841 4 394 -9,2  790  828 4,8
Vestfold 17 20 17,9 10 10 -0,5 1 2  149,4
Telemark 12 780 13 946 9,1 6 193 7 098 14,6 1 180 1 440 22,0
Aust-Agder 4 732 5 220 10,3 2 597 2 675 3,0  318  471 48,1
Vest-Agder 9 883 10 222 3,4 4 871 5 343 9,7  641  994 55,0
Rogaland 9 751 13 656 40,0 4 354 6 347 45,7  816  658 -19,4
Hordaland 15 575 19 643 26,1 8 130 7 393 -9,1 1 639 1 016 -38,0
Sogn og Fjordane 12 715 16 583 30,4 6 260 6 943 10,9 1 079 1 151 6,6
Møre og Romsdal 6 042 7 903 30,8 3 001 3 331 11,0  607  671 10,5
Sør-Trøndelag 4 338 5 255 21,1 2 271 2 169 -4,5  441  425 -3,7
Nord-Trøndelag 2 564 3 581 39,7 1 510 1 572 4,1  268  192 -28,4
Nordland 13 436 15 349 14,2 5 019 6 261 24,8  950  921 -3,1
Troms Romsa 2 396 2 545 6,2  992 1 151 16,0  151  124 -17,4
Finnmark Finnmárku 1 605 1 849 15,2  638  644 0,8  168  164 -2,0
Svalbard 74 80 7,8 34 37 8,7 6 6 4,3

Standardtegn i tabeller