Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar-mai Mai
  Juni 2006 t.o.m. mai 2007 Juni 2007 t.o.m. mai 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  120 152  142 043 18,2      57 672       62 006 7,5     10 456     10 551 0,9
Vannkraft  118 124  139 607  18,2 56 785 61 104 7,6 10 323 10 415 0,9
Varmekraft 1 211 1 554 28,3  496  530 7,0 74 93 26,5
Vindkraft  816  882 8,0  391  372 -4,8 60 43 -27,9
                   
(+)Import 9 758 3 540 -63,7 3 554 1 809 -49,1  425  425 0,1
(-)Eksport 8 974 16 767 86,8 4 346 5 793 33,3 1 181 1 315 11,4
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  120 935  128 815 6,5 56 879 58 022 2,0 9 700 9 661 -0,4
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 473 2 072 40,7  708  575 -18,8  315  330 5,0
(-)Beregnet tap i linjenettet 9 460 10 605 12,1 4 557 4 728 3,8  771  769 -0,2
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  110 002  116 139 5,6 51 614 52 718 2,1 8 615 8 562 -0,6
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 32 919 33 850 2,8 13 965 14 282 2,3 2 845 2 940 3,3
                   
Uprioritert forbruk 1 883 2 100 11,5  921  707 -23,3  187  178 -5,2
                   
Prioritert forbruk 31 036 31 750 2,3 13 045 13 575 4,1 2 658 2 762 3,9
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 049 5 177 2,5 2 156 2 162 0,3  403  440 9,2
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 439 5 116 15,3 2 027 2 120 4,5  449  435 -3,2
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 548 21 457 -0,4 8 861 9 294 4,9 1 805 1 887 4,5
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 77 084 82 289 6,8 37 649 38 436 2,1 5 770 5 622 -2,6

Standardtegn i tabeller