Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

2 Produksjon av elektrisk kraft, fylkesfordelt. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-April April
  Mai 2006 t.o.m. April 2007 Mai 2007 t.o.m. April 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  117 638  141 948 20,7       47 215       51 455 9,0       10 207       11 284 10,5
Østfold 4 973 4 875 -2,0 1 468 1 555 5,9  362  409 13,1
Akershus 1 052  976 -7,2  314  292 -6,9 83 81 -2,3
Oslo 88 94 6,6 28 35 24,3 6 10 65,5
Hedmark 2 423 2 361 -2,6  945  824 -12,8  184  161 -12,6
Oppland 6 118 7 072 15,6 2 796 2 444 -12,6  525  396 -24,5
Buskerud 9 357 10 687 14,2 4 051 3 567 -12,0  917  760 -17,1
Vestfold 18 19 3,7 9 7 -14,9 2 1 -23,1
Telemark 12 378 13 687 10,6 5 012 5 658 12,9 1 047 1 324 26,5
Aust-Agder 4 625 5 067 9,5 2 279 2 205 -3,3  475  511 7,6
Vest-Agder 9 797 9 869 0,7 4 229 4 349 2,8  881  977 11,0
Rogaland 9 577 13 814 44,2 3 539 5 689 60,8  683 1 353 98,0
Hordaland 14 650 20 266 38,3 6 491 6 377 -1,7 1 459 1 357 -7,0
Sogn og Fjordane 12 382 16 512 33,4 5 180 5 793 11,8 1 242 1 285 3,5
Møre og Romsdal 5 892 7 839 33,0 2 394 2 660 11,1  592  631 6,7
Sør-Trøndelag 4 235 5 271 24,5 1 830 1 744 -4,7  384  360 -6,1
Nord-Trøndelag 2 455 3 657 49,0 1 241 1 380 11,1  199  291 45,9
Nordland 13 500 15 378 13,9 4 068 5 339 31,2  881 1 053 19,6
Troms Romsa 2 428 2 572 5,9  841 1 026 22,0  175  191 9,4
Finnmark Finnmárku 1 616 1 852 14,6  471  480 1,8  106  124 17,2
Svalbard 72 80 9,9 29 31 9,6 7 8 9,8

Standardtegn i tabeller