Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-April April
  Mai 2006 t.o.m. April 2007 Mai 2007 t.o.m. April 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  117 638  141 948 20,7       47 215       51 455 9,0       10 207       11 284 10,5
Vannkraft  115 623  139 515 20,7 46 462 50 689 9,1 10 009 11 125 11,2
Varmekraft 1 218 1 534 26,0  422  437 3,5  102  106 3,1
Vindkraft  797  899 12,7  331  329 -0,6 96 53 -44,4
                   
(+)Import 10 850 3 533 -67,4 3 129 1 378 -56,0  791  407 -48,5
(-)Eksport 8 034 16 541  105,9 3 165 4 386 38,6  804  831 3,3
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  120 454  128 941 7,0 47 179 48 447 2,7 10 194 10 860 6,5
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 310 2 056 56,9  393  245 -37,8  180 64 -64,5
(-)Beregnet tap i linjenettet 9 359 10 608 13,3 3 786 3 961 4,6  797  861 8,0
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  109 785  116 277 5,9 43 000 44 242 2,9 9 216 9 935 7,8
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 32 910 33 755 2,6 11 121 11 342 2,0 2 809 2 816 0,2
                   
Uprioritert forbruk 1 812 2 100 15,9  734  519 -29,3  175  133 -24,2
                   
Prioritert forbruk 31 098 31 656 1,8 10 387 10 823 4,2 2 635 2 683 1,9
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 097 5 140 0,8 1 753 1 722 -1,8  438  405 -7,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 368 5 141 17,7 1 578 1 695 7,4  432  434 0,4
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 634 21 375 -1,2 7 056 7 406 5,0 1 765 1 844 4,5
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 76 875 82 521 7,3 31 879 32 899 3,2 6 407 7 119 11,1

Standardtegn i tabeller