Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-Januar Januar
  Februar 2006 t.o.m.
Januar 2007
Februar 2007 t.o.m.
Januar 2008
Endring i prosent 2007 2008 Endring i prosent 2007 2008
Østfold 4 765 4 766 0,0  447  425 -5,0  447  425
Akershus 1 001  982 -2,0 93 77 -17,6 93 77
Oslo 88 87 -1,3 8 9 1,6 8 9
Hedmark 2 187 2 405 10,0  262  185 -29,4  262  185
Oppland 5 788 7 326 26,6  740  642 -13,2  740  642
Buskerud 8 992 11 063 23,0 1 063  955 -10,2 1 063  955
Vestfold 16 20 25,6 2 2 -17,9 2 2
Telemark 12 546 13 118 4,6 1 321 1 398 5,8 1 321 1 398
Aust-Agder 4 190 5 118 22,1  593  571 -3,8  593  571
Vest-Agder 9 371 9 657 3,0 1 195 1 102 -7,7 1 195 1 102
Rogaland 11 525 12 113 5,1 1 035 1 485 43,4 1 035 1 485
Hordaland 14 091 20 365 44,5 1 657 1 643 -0,9 1 657 1 643
Sogn og Fjordane 12 271 15 979 30,2 1 319 1 398 6,0 1 319 1 398
Møre og Romsdal 5 821 7 637 31,2  565  628 11,2  565  628
Sør-Trøndelag 4 329 5 481 26,6  493  617 25,3  493  617
Nord-Trøndelag 2 570 3 517 36,8  365  363 -0,6  365  363
Nordland 15 468 14 744 -4,7 1 056 1 693 60,3 1 056 1 693
Troms Romsa 2 719 2 432 -10,5  246  292 18,6  246  292
Finnmark Finnmárku 1 617 1 873 15,8  107  137 27,8  107  137
Svalbard 65 77 17,5 8 7 -2,1 8 7
                 
Total produksjon  119 421  138 761 16,2 12 576 13 628 8,4 12 576 13 628
Vannkraft  117 548  136 310 16,0 12 382 13 403 8,2 12 382 13 403
Varmekraft 1 189 1 543 29,7  107  131 21,8  107  131
Vindkraft  683  908 33,0 87 94 8,6 87 94
Import 10 598 4 724 -55,4 1 047  487 -53,5 1 047  487
Eksport 8 111 15 579 92,1  709  967 36,4  709  967
                 
= Brutto forbruk innenlands  121 907  127 906 4,9 12 914 13 147 1,8 12 914 13 147
                 
Forbruk1 i kraft- intensiv industri2 31 289 31 338 0,2 2 632 2 751 4,5 2 632 2 751
Prod. av kjemiske råvarer 5 152 5 174 0,4  450  453 0,5  450  453
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 4 227 5 068 19,9  373  417 11,8  373  417
Prod. av aluminium og andre metaller 21 910 21 097 -3,7 1 809 1 881 4,0 1 809 1 881
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt uprioritert kraft.

Standardtegn i tabeller