Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-Desember Desember
  Januar 2006
t.o.m.
desember 2006
Januar 2007
t.o.m.
desember 2007
Endring i
prosent
2006 2007 Endring i prosent 2006 2007
Østfold 4 647 4 788 3,0 4 647 4 788 3,0  514  361
Akershus  975  998 2,3  975  998 2,3  108 69
Oslo 86 87 1,2 86 87 1,2 9 8
Hedmark 2 110 2 482 17,6 2 110 2 482 17,6  235  227
Oppland 5 795 7 424 28,1 5 795 7 424 28,1  561  561
Buskerud 9 054 11 171 23,4 9 054 11 171 23,4 1 017  964
Vestfold 15 20 34,1 15 20 34,1 2 2
Telemark 12 789 13 041 2,0 12 789 13 041 2,0 1 131 1 283
Aust-Agder 4 219 5 141 21,9 4 219 5 141 21,9  484  448
Vest-Agder 9 255 9 749 5,3 9 255 9 749 5,3 1 209  970
Rogaland 11 971 11 664 -2,6 11 971 11 664 -2,6  912 1 440
Hordaland 14 213 20 380 43,4 14 213 20 380 43,4 1 234 1 753
Sogn og Fjordane 12 656 15 900 25,6 12 656 15 900 25,6 1 014 1 213
Møre og Romsdal 6 075 7 573 24,7 6 075 7 573 24,7  483  635
Sør-Trøndelag 4 481 5 357 19,5 4 481 5 357 19,5  383  544
Nord-Trøndelag 2 593 3 519 35,7 2 593 3 519 35,7  262  312
Nordland 16 232 14 107 -13,1 16 232 14 107 -13,1  948 1 649
Troms Romsa 2 789 2 387 -14,4 2 789 2 387 -14,4  214  319
Finnmark Finnmárku 1 647 1 843 12,0 1 647 1 843 12,0  109  148
Svalbard 62 77 23,6 62 77 23,6 9 10
                 
Total produksjon  121 663  137 709 13,2  121 663  137 709 13,2 10 837 12 914
Vannkraft  119 805  135 289 12,9  119 805  135 289 12,9 10 601 12 590
Varmekraft 1 186 1 519 28,1 1 186 1 519 28,1  118  228
Vindkraft  673  901 33,8  673  901 33,8  118 95
Import 9 802 5 284 -46,1 9 802 5 284 -46,1 1 375  813
Eksport 8 947 15 320 71,2 8 947 15 320 71,2  466  624
                 
= Brutto forbruk innenlands  122 518  127 672 4,2  122 518  127 672 4,2 11 746 13 103
                 
Forbruk1 i kraft- intensiv industri2 31 454 31 219 -0,7 31 454 31 219 -0,7 2 605 2 689
Prod. av kjemiske råvarer 5 201 5 171 -0,6 5 201 5 171 -0,6  445  436
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 4 213 5 024 19,3 4 213 5 024 19,3  358  473
Prod. av aluminium og andre metaller 22 041 21 024 -4,6 22 041 21 024 -4,6 1 802 1 781
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt uprioritert kraft.

Standardtegn i tabeller