Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-november November
  Desember 2005 t.o.m. november 2006 Desember 2006 t.o.m. november 2007 Endring i prosent 2006 2007 Endring i prosent 2006 2007
Østfold 4 537 4 949 9,1           4 134           4 435 7,3          487          283
Akershus  946 1 036 9,5  867  927 7,0  100 57
Oslo 83 89 6,2 77 80 3,3 8 6
Hedmark 2 104 2 213 5,2 1 875 1 979 5,5  205  152
Oppland 5 914 7 429 25,6 5 234 6 869 31,2  471  492
Buskerud 9 181 11 141 21,3 8 037 10 123 26,0  911  867
Vestfold 15 17 8,2 13 15 10,4 2 1
Telemark 13 194 12 893 -2,3 11 658 11 762 0,9 1 083 1 100
Aust-Agder 4 409 5 181 17,5 3 735 4 697 25,8  444  332
Vest-Agder 9 173 9 751 6,3 8 046 8 542 6,2  921  894
Rogaland 12 441 11 136 -10,5 11 058 10 224 -7,5 1 146 1 311
Hordaland 14 780 19 866 34,4 12 980 18 632 43,5 1 231 1 955
Sogn og Fjordane 13 205 15 739 19,2 11 642 14 726 26,5  774 1 322
Møre og Romsdal 6 344 7 418 16,9 5 592 6 935 24,0  469  679
Sør-Trøndelag 4 632 5 463 17,9 4 098 5 080 24,0  373  591
Nord-Trøndelag 2 706 3 182 17,6 2 331 2 920 25,3  167  374
Nordland 17 122 13 380 -21,9 15 284 12 432 -18,7 1 030 1 439
Troms Romsa 2 902 2 282 -21,4 2 575 2 068 -19,7  274  295
Finnmark Finnmárku 1 684 1 811 7,5 1 537 1 702 10,7  108  164
Svalbard 59 76 28,2 53 67 25,7 7 7
                 
Total produksjon  125 432  135 052 7,7  110 826  124 215 12,1 10 211 12 321
Vannkraft  123 644  132 717 7,3  109 203  122 115 11,8 10 005 12 047
Varmekraft 1 170 1 413 20,8 1 068 1 296 21,3  116  177
Vindkraft  618  922 49,2  555  804 44,9 89 96
Import 8 753 5 840 -33,3 8 426 4 465 -47,0 1 212  448
Eksport 10 134 15 153 49,5 8 481 14 687 73,2  390  713
                 
= Brutto forbruk innenlands  124 050  125 739 1,4  110 771  113 993 2,9 11 032 12 056
                 
Forbruk1 i kraft- intensiv industri2 31 683 31 135 -1,7 28 850 28 530 -1,1 2 505 2 559
Prod. av kjemiske råvarer 5 231 5 180 -1,0 4 756 4 735 -0,4  423  413
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 4 242 4 909 15,7 3 855 4 551 18,1  350  426
Prod. av aluminium og andre metaller 22 210 21 046 -5,2 20 239 19 244 -4,9 1 732 1 720
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller