Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-oktober Oktober
  November 2005 t.o.m.
oktober 2006
November 2006 t.o.m.
oktober 2007
Endring
i prosent
2006 2007 Endring
i prosent
2006 2007
Østfold 4 529 5 153 13,8 3 647 4 152 13,9  440  318
Akershus  942 1 079 14,5  767  870 13,5 93 67
Oslo 84 91 8,3 69 74 6,5 6 9
Hedmark 2 129 2 265 6,4 1 670 1 826 9,3  218  170
Oppland 6 175 7 408 20,0 4 763 6 377 33,9  457  477
Buskerud 9 197 11 185 21,6 7 125 9 256 29,9  815  898
Vestfold 15 18 23,4 11 14 28,3 1 -
Telemark 13 447 12 876 -4,2 10 575 10 662 0,8 1 051  867
Aust-Agder 4 353 5 292 21,6 3 291 4 365 32,6  350  352
Vest-Agder 9 383 9 779 4,2 7 125 7 649 7,4  615 1 033
Rogaland 12 510 10 971 -12,3 9 912 8 913 -10,1  601 1 084
Hordaland 15 377 19 109 24,3 11 749 16 645 41,7  788 1 685
Sogn og Fjordane 13 853 15 191 9,7 10 868 13 404 23,3  762 1 298
Møre og Romsdal 6 450 7 208 11,8 5 123 6 256 22,1  337  644
Sør-Trøndelag 4 593 5 245 14,2 3 725 4 489 20,5  359  527
Nord-Trøndelag 2 871 2 975 3,6 2 164 2 547 17,7  113  344
Nordland 17 704 12 972 -26,7 14 253 10 994 -22,9 1 196 1 464
Troms Romsa 2 900 2 261 -22,0 2 300 1 772 -23,0  242  235
Finnmark Finnmárku 1 755 1 755 0,0 1 430 1 538 7,6  134  187
Svalbard 57 75 31,1 47 60 28,3 7 7
                 
Total produksjon  128 324  132 909 3,6  100 616  111 862 11,2 8 584 11 664
Vannkraft  126 581  130 642 3,2 99 198  110 036 10,9 8 434 11 422
Varmekraft 1 155 1 352 17,0  952 1 118 17,5 86  152
Vindkraft  588  915 55,6  466  708 52,0 64 91
Import 7 706 6 604 -14,3 7 214 4 017 -44,3 1 333  250
Eksport 11 642 14 830 27,4 8 091 13 974 72,7  279 1 256
                 
= Brutto forbruk innenlands  124 388  124 684 0,2 99 739  101 905 2,2 9 638 10 658
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 795 31 080 -2,2 26 345 25 971 -1,4 2 532 2 612
Prod. av kjemiske råvarer 5 215 5 190 -0,5 4 333 4 322 -0,2  414  416
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 4 211 4 833 14,8 3 505 4 125 17,7  332  433
Prod. av aluminium og andre metaller 22 369 21 057 -5,9 18 507 17 524 -5,3 1 787 1 763
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller