Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 2005 t.o.m.
september 2006
Oktober 2006 t.o.m.
september 2007
Endring
i prosent
2006 2007 Endring
i prosent
2006 2007
Østfold 4 391 5 275 20,1 3 207 3 834 19,6  378  273
Akershus  914 1 105 20,9  673  803 19,2 84 61
Oslo 80 87 9,4 64 65 2,1 5 9
Hedmark 2 109 2 313 9,7 1 453 1 656 14,0  194  141
Oppland 6 120 7 388 20,7 4 306 5 899 37,0  411  384
Buskerud 9 142 11 102 21,4 6 310 8 358 32,5  542  714
Vestfold 14 19 36,1 10 14 38,8 - 1
Telemark 13 397 13 061 -2,5 9 524 9 795 2,8  942  696
Aust-Agder 4 238 5 291 24,8 2 941 4 013 36,5  270  342
Vest-Agder 9 432 9 361 -0,8 6 510 6 616 1,6  648  786
Rogaland 13 005 10 488 -19,4 9 312 7 829 -15,9  529 1 329
Hordaland 16 244 18 213 12,1 10 961 14 960 36,5  957 2 136
Sogn og Fjordane 14 509 14 656 1,0 10 106 12 106 19,8  792 1 474
Møre og Romsdal 6 743 6 901 2,4 4 786 5 612 17,3  336  748
Sør-Trøndelag 4 612 5 077 10,1 3 366 3 963 17,7  204  560
Nord-Trøndelag 3 107 2 744 -11,7 2 051 2 203 7,4  104  341
Nordland 18 204 12 704 -30,2 13 058 9 530 -27,0 1 277 1 325
Troms Romsa 2 921 2 268 -22,3 2 058 1 538 -25,3  134  120
Finnmark Finnmárku 1 806 1 701 -5,8 1 296 1 351 4,2  107  162
Svalbard 55 75 36,3 40 53 33,0 6 7
                 
Total produksjon  131 040  129 829 -0,9 92 032  100 197 8,9 7 921 11 610
Vannkraft  129 299  127 655 -1,3 90 764 98 614 8,6 7 784 11 339
Varmekraft 1 167 1 286 10,2  866  967 11,6 89  180
Vindkraft  574  888 54,6  402  617 53,5 47 90
Import 6 648 7 687 15,6 5 881 3 767 -35,9  654 42
Eksport 12 693 13 853 9,1 7 812 12 718 62,8  548 2 318
                 
= Brutto forbruk innenlands  124 996  123 663 -1,1 90 101 91 247 1,3 8 026 9 334
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 949 31 001 -3,0 23 812 23 359 -1,9 2 508 2 555
Prod. av kjemiske råvarer 5 211 5 188 -0,5 3 919 3 906 -0,3  405  435
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 4 216 4 731 12,2 3 173 3 691 16,3  308  409
Prod. av aluminium og andre metaller 22 523 21 081 -6,4 16 721 15 761 -5,7 1 796 1 711
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller