Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-august August
  September 2005 t.o.m. august 2006 September 2006 t.o.m. august 2007 Endring i prosent 2006 2007 Endring i prosent 2006 2007
Østfold 4 369 5 380 23,1        2 829        3 562 25,9        378         492
Akershus  907 1 128 24,3  590  742 25,8 81  100
Oslo 76 84 9,8 58 56 -3,8 7 5
Hedmark 2 107 2 366 12,3 1 258 1 514 20,4  132  139
Oppland 6 147 7 415 20,6 3 896 5 516 41,6  351  783
Buskerud 9 178 10 930 19,1 5 768 7 645 32,5  409  908
Vestfold 14 18 29,9 10 13 30,9 1 2
Telemark 13 086 13 306 1,7 8 582 9 098 6,0  782  993
Aust-Agder 4 096 5 218 27,4 2 671 3 671 37,4  157  391
Vest-Agder 9 069 9 223 1,7 5 862 5 830 -0,5  607  405
Rogaland 13 059 9 688 -25,8 8 783 6 500 -26,0  943  770
Hordaland 16 879 17 030 0,9 10 004 12 820 28,2 1 083 1 690
Sogn og Fjordane 15 247 13 973 -8,4 9 315 10 632 14,1 1 112 1 697
Møre og Romsdal 7 141 6 490 -9,1 4 450 4 864 9,3  360  678
Sør-Trøndelag 4 858 4 720 -2,8 3 163 3 402 7,6  192  320
Nord-Trøndelag 3 307 2 507 -24,2 1 947 1 861 -4,4  140  228
Nordland 18 295 12 656 -30,8 11 780 8 205 -30,3 1 375 1 329
Troms Romsa 2 950 2 283 -22,6 1 924 1 418 -26,3  147  140
Finnmark Finnmárku 1 887 1 646 -12,7 1 189 1 188 0,0  137  170
Svalbard 54 75 37,6 33 46 37,8 4 4
                 
Total produksjon  132 726  126 136 -5,0 84 111 88 583 5,3 8 396 11 246
Vannkraft  130 978  124 099 -5,3 82 979 87 274 5,2 8 269 11 104
Varmekraft 1 156 1 192 3,1  777  783 0,8  103 95
Vindkraft  592  845 42,7  354  526 48,6 24 47
Import 6 316 8 299 31,4 5 228 3 725 -28,7  518 14
Eksport 13 093 12 084 -7,7 7 264 10 400 43,2 1 035 2 607
                 
= Brutto forbruk innenlands  125 950  122 352 -2,9 82 075 81 908 -0,2 7 879 8 653
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 117 30 954 -3,6 21 304 20 804 -2,3 2 664 2 633
Prod. av kjemiske råvarer 5 215 5 158 -1,1 3 514 3 471 -1,2  432  453
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 4 311 4 630 7,4 2 865 3 283 14,6  357  424
Prod. av aluminium og andre metaller 22 592 21 167 -6,3 14 925 14 050 -5,9 1 874 1 757
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller