Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-Juli Juli
  August 2005
t.o.m. juli 2006
August 2006
t.o.m. juli 2007
Endring i prosent 2006 2007 Endring i prosent 2006 2007
Østfold 4 464 5 265 18 2 452 3 069 25  301  542
Akershus  925 1 109 20  508  641 26 63  108
Oslo 71 86 21 51 51 -1 9 10
Hedmark 2 216 2 360 7 1 126 1 375 22  125  204
Oppland 6 311 6 969 10 3 544 4 719 33  257  810
Buskerud 9 469 10 431 10 5 360 6 737 26  357 1 114
Vestfold 14 17 28 9 12 22 - 2
Telemark 13 110 13 094 0 7 800 8 105 4  887 1 085
Aust-Agder 4 146 4 984 20 2 514 3 280 30  230  400
Vest-Agder 8 757 9 425 8 5 254 5 425 3  482  333
Rogaland 12 653 9 861 -22 7 840 5 730 -27  509  690
Hordaland 17 132 16 423 -4 8 921 11 130 25 1 166 1 324
Sogn og Fjordane 15 495 13 388 -14 8 203 8 935 9 1 097 1 435
Møre og Romsdal 7 494 6 172 -18 4 089 4 186 2  502  616
Sør-Trøndelag 5 075 4 592 -10 2 971 3 082 4  239  267
Nord-Trøndelag 3 396 2 418 -29 1 808 1 633 -10  121  199
Nordland 18 054 12 702 -30 10 406 6 876 -34 1 260  883
Troms Romsa 2 963 2 290 -23 1 777 1 278 -28  198  149
Finnmark Finnmárku 1 951 1 613 -17 1 052 1 018 -3  193  181
Svalbard 54 74 37 30 42 40 3 4
                 
Total produksjon  133 747  123 272 -8 75 714 77 324 2 8 000 10 354
Vannkraft  132 010  121 250 -8 74 711 76 156 2 7 857 10 200
Varmekraft 1 127 1 200 7  674  689 2  105  109
Vindkraft  610  823 35  330  479 45 38 45
Import 6 024 8 801 46 4 709 3 709 -21  516 53
Eksport 13 301 10 513 -21 6 228 7 794 25  961 2 011
                 
= Brutto forbruk innenlands  126 470  121 561 -4 74 196 73 239 -1 7 555 8 395
                 
Forbruk1 i kraft-intensiv industri2 32 320 30 986 -4 18 640 18 172 -3 2 627 2 587
Prod. av kjemiske råvarer 5 266 5 138 -2 3 082 3 019 -2  400  434
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 4 477 4 564 2 2 508 2 860 14  347  420
Prod. av aluminium og andre metaller 22 576 21 284 -6 13 050 12 294 -6 1 880 1 733
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller