Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-mai Mai
  Juni 2005 t.o.m.
mai 2006
Juni 2006 t.o.m.
mai 2007
Endring i prosent 2006 2007 Endring i prosent 2006 2007
Østfold 4 722 4 978 5,4      1 674     2 005     19,8  531  529
Akershus  970 1 059 9,2  343  427 24,4  107  114
Oslo 57 84 46,9 34 32 -6,0 8 4
Hedmark 2 344 2 293 -2,2  815  998 22,4  184  180
Oppland 6 583 6 220 -5,5 2 948 3 373 14,4  475  573
Buskerud 9 873 9 430 -4,5 4 402 4 778 8,6  654  793
Vestfold 13 16 23,1 8 8 9,2 2 1
Telemark 13 023 12 784 -1,8 6 202 6 197 -0,1  779 1 177
Aust-Agder 4 087 4 732 15,8 2 083 2 597 24,6  211  318
Vest-Agder 8 437 9 640 14,3 4 243 4 628 9,1  555  593
Rogaland 12 797 9 751 -23,8 6 574 4 354 -33,8  641  816
Hordaland 18 387 15 546 -15,5 6 768 8 101 19,7  714 1 628
Sogn og Fjordane 16 001 12 706 -20,6 6 200 6 251 0,8  746 1 085
Møre og Romsdal 7 799 6 041 -22,5 3 034 3 000 -1,1  457  606
Sør-Trøndelag 5 284 4 468 -15,4 2 414 2 401 -0,5  338  440
Nord-Trøndelag 3 490 2 459 -29,5 1 539 1 406 -8,7  160  267
Nordland 17 277 13 422 -22,3 7 814 5 004 -36,0 1 014  950
Troms Romsa 2 877 2 396 -16,7 1 385  992 -28,3  183  151
Finnmark Finnmárku 1 946 1 609 -17,3  681  643 -5,5  179  168
Svalbard 54 74 37,9 23 34 52,7 4 6
                 
Total produksjon  136 022  119 710 -12,0 59 183 57 229 -3,3 7 942 10 398
Vannkraft  134 348  117 684 -12,4 58 465 56 345 -3,6 7 821 10 265
Varmekraft 1 084 1 210 11,6  470  495 5,2 80 74
Vindkraft  589  815 38,4  248  390 57,5 41 60
Import 5 349 9 757 82,4 3 597 3 553 -1,2 1 517  425
Eksport 13 753 8 964 -34,8 4 319 4 335 0,4  240 1 181
                 
= Brutto forbruk innenlands  127 617  120 503 -5,6 58 462 56 447 -3,4 9 219 9 641
                 
Forbruk1 i kraft- intensiv industri2 32 733 31 038 -5,2 13 463 13 046 -3,1 2 720 2 661
Prod. av kjemiske råvarer 5 403 5 051 -6,5 2 308 2 158 -6,5  451  406
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 4 810 4 439 -7,7 1 802 2 027 12,5  378  449
Prod. av aluminium og andre metaller 22 519 21 548 -4,3 9 354 8 861 -5,3 1 891 1 805
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller