Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-April April
  Mai 2005 t.o.m. April 2006 Mai 2006 t.o.m. April 2007 Endring i prosent 2006 2007 Endring i prosent 2006 2007
Østfold 4 651 4 980 7,1      1 143      1 476 29,1  322  362
Akershus  969 1 052 8,6  237  314 32,3 62 83
Oslo 54 88 64,0 26 28 7,8 7 6
Hedmark 2 351 2 297 -2,3  631  818 29,6  105  172
Oppland 6 462 6 119 -5,3 2 472 2 796 13,1  304  525
Buskerud 9 842 9 292 -5,6 3 748 3 986 6,3  622  913
Vestfold 12 17 45,1 6 7 30,6 2 1
Telemark 13 316 12 385 -7,0 5 423 5 019 -7,4 1 135 1 045
Aust-Agder 4 097 4 625 12,9 1 872 2 279 21,7  281  475
Vest-Agder 8 653 9 603 11,0 3 687 4 035 9,4  684  881
Rogaland 13 287 9 577 -27,9 5 933 3 539 -40,4 1 533  683
Hordaland 19 106 14 629 -23,4 6 054 6 470 6,9 1 057 1 454
Sogn og Fjordane 16 140 12 337 -23,6 5 454 5 136 -5,8  776 1 238
Møre og Romsdal 7 954 5 845 -26,5 2 577 2 347 -8,9  356  592
Sør-Trøndelag 5 422 4 363 -19,5 2 076 1 958 -5,7  338  395
Nord-Trøndelag 3 563 2 352 -34,0 1 379 1 139 -17,4  239  198
Nordland 17 367 13 485 -22,4 6 800 4 054 -40,4 1 389  877
Troms Romsa 2 834 2 428 -14,3 1 202  841 -30,0  247  175
Finnmark Finnmárku 1 889 1 621 -14,2  501  476 -5,1  120  106
Svalbard 54 72 34,5 19 29 55,2 4 7
                 
Total produksjon  138 024  117 168 -15,1 51 241 46 745 -8,8 9 585 10 186
Vannkraft  136 354  115 211 -15,5 50 644 46 051 -9,1 9 446 9 988
Varmekraft 1 091 1 207 10,6  390  411 5,4 96  102
Vindkraft  579  750 29,5  207  284 37,2 43 96
Import 4 467 10 720  140,0 2 081 2 999 44,1 1 163  790
Eksport 14 499 7 867 -45,7 4 078 2 998 -26,5  299  793
                 
= Brutto forbruk innenlands  127 992  120 021 -6,2 49 243 46 746 -5,1 10 448 10 183
                 
Forbruk1 i kraft- intensiv industri2 32 935 31 098 -5,6 10 743 10 387 -3,3 2 650 2 635
Prod. av kjemiske råvarer 5 413 5 097 -5,8 1 857 1 753 -5,6  440  438
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 4 982 4 368 -12,3 1 423 1 578 10,9  354  432
Prod. av aluminium og andre metaller 22 540 21 634 -4,0 7 463 7 056 -5,5 1 856 1 765
                 
                 
1 Målt hos mottakeren                
Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler                

Standardtegn i tabeller