Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-desember Desember
  Januar 2005 t.o.m.
desember 2005
Januar 2006 t.o.m.
desember 2006
Endring i prosent 2005 2006 Endring i prosent 2005 2006
Østfold 4 676 4 647 -0,6 4 676 4 647 -0,6  403  514
Akershus  982  975 -0,7  982  975 -0,7 79  108
Oslo 53 86 61,2 53 86 61,2 6 9
Hedmark 2 578 2 110 -18,2 2 578 2 110 -18,2  229  235
Oppland 6 031 5 795 -3,9 6 031 5 795 -3,9  680  561
Buskerud 9 654 9 054 -6,2 9 654 9 054 -6,2 1 145 1 017
Vestfold 11 15 38,8 11 15 38,8 2 2
Telemark 13 086 12 789 -2,3 13 086 12 789 -2,3 1 535 1 131
Aust-Agder 4 333 4 219 -2,6 4 333 4 219 -2,6  674  484
Vest-Agder 9 452 9 255 -2,1 9 452 9 255 -2,1 1 127 1 209
Rogaland 12 745 11 971 -6,1 12 745 11 971 -6,1 1 383  912
Hordaland 20 134 14 213 -29,4 20 134 14 213 -29,4 1 801 1 234
Sogn og Fjordane 15 763 12 656 -19,7 15 763 12 656 -19,7 1 563 1 014
Møre og Romsdal 8 115 6 075 -25,1 8 115 6 075 -25,1  751  483
Sør-Trøndelag 5 475 4 481 -18,2 5 475 4 481 -18,2  534  383
Nord-Trøndelag 3 628 2 593 -28,5 3 628 2 593 -28,5  376  262
Nordland 16 637 16 232 -2,4 16 637 16 232 -2,4 1 838  948
Troms Romsa 2 859 2 789 -2,5 2 859 2 789 -2,5  327  214
Finnmark Finnmárku 1 842 1 647 -10,6 1 842 1 647 -10,6  147  109
Svalbard 54 66 21,4 54 66 21,4 6 9
                 
Total produksjon  138 108  121 667 -11,9  138 108  121 667 -11,9 14 606 10 837
Vannkraft  136 571  119 805 -12,3  136 571  119 805 -12,3 14 441 10 601
Varmekraft 1 030 1 189 15,4 1 030 1 189 15,4  102  118
Vindkraft  507  673 32,8  507  673 32,8 63  118
+ Import 3 653 9 802  168,3 3 653 9 802  168,3  326 1 375
- Eksport 15 695 8 947 -43,0 15 695 8 947 -43,0 1 654  466
Brutto forbruk innenlands  126 066  122 521 -2,8  126 066  122 521 -2,8 13 279 11 746
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 33 640 31 422 -6,6 33 640 31 422 -6,6 2 833 2 574
Prod. av kjemiske råvarer 5 405 4 685 -13,3 5 405 4 685 -13,3  476  391
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 643 4 780 -15,3 5 643 4 780 -15,3  387  413
Prod. av aluminium og andre metaller 22 592 21 957 -2,8 22 592 21 957 -2,8 1 971 1 770
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller