Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-oktober Oktober
  November 2004 t.o.m. oktober 2005 November 2005 t.o.m. oktober 2006 Endring i prosent 2005 2006 Endring i prosent 2005 2006
Østfold 4 506 4 529 0,5          3 794         3 647 -3,9       302       440
Akershus  947  941 -0,7  807  765 -5,2 65 93
Oslo 53 83 58,0 39 69 77,2 2 6
Hedmark 2 532 2 123 -16,1 2 119 1 665 -21,4  198  218
Oppland 5 697 6 153 8,0 4 619 4 740 2,6  401  457
Buskerud 9 569 9 131 -4,6 7 582 7 059 -6,9  759  803
Vestfold 9 15 58,7 7 11 54,6 - 1
Telemark 12 772 13 460 5,4 10 214 10 588 3,7 1 001 1 051
Aust-Agder 4 323 4 354 0,7 3 271 3 293 0,7  235  350
Vest-Agder 9 038 9 382 3,8 7 194 7 124 -1,0  664  614
Rogaland 11 858 12 507 5,5 10 147 9 910 -2,3 1 096  600
Hordaland 18 993 15 233 -19,8 16 506 11 605 -29,7 1 656  788
Sogn og Fjordane 14 900 13 845 -7,1 12 778 10 860 -15,0 1 418  762
Møre og Romsdal 8 045 6 441 -19,9 6 788 5 115 -24,7  630  337
Sør-Trøndelag 5 590 4 628 -17,2 4 607 3 760 -18,4  377  359
Nord-Trøndelag 3 469 2 865 -17,4 2 921 2 158 -26,1  349  112
Nordland 15 737 17 726 12,6 13 187 14 275 8,3 1 695 1 239
Troms Romsa 2 872 2 900 0,9 2 259 2 300 1,8  262  242
Finnmark Finnmárku 1 745 1 754 0,5 1 517 1 429 -5,8  184  133
Svalbard 30 50 68,8 19 50  166,9 - 7
                 
Total produksjon  132 685  128 121 -3,4  110 375  100 424 -9,0 11 296 8 612
Vannkraft  131 236  126 393 -3,7  109 188 99 010 -9,3 11 153 8 463
Varmekraft  974 1 140 17,1  803  948 18,1 93 86
Vindkraft  475  588 23,6  385  465 20,9 50 64
+ Import 5 794 7 704 33,0 3 161 7 213  128,2  275 1 331
- Eksport 12 690 11 642 -8,3 12 144 8 091 -33,4 1 330  279
= Brutto forbruk innenlands                
   125 789  124 183 -1,3  101 392 99 545 -1,8 10 241 9 665
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 34 041 31 843 -6,5 28 189 26 393 -6,4 2 687 2 536
Prod. av kjemiske råvarer 5 455 4 805 -11,9 4 522 3 923 -13,3  410  366
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 6 034 4 669 -22,6 4 937 3 963 -19,7  336  382
Prod. av aluminium og andre metaller 22 552 22 369 -0,8 18 730 18 507 -1,2 1 940 1 787
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller