Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-juni Juni
  Juli 2004 t.o.m.
juni 2005
Juli 2005 t.o.m.
juni 2006
Endring i prosent 2005 2006 Endring i prosent 2005 2006
Østfold 4 541 4 677 3,0     2 150      2 151 0,0      522      477
Akershus  957  961 0,4  466  444 -4,6  110  100
Oslo 76 64 -15,6 32 42 34,2 1 8
Hedmark 2 465 2 312 -6,2 1 265  999 -21,0  216  185
Oppland 5 715 6 437 12,6 2 871 3 277 14,1  475  340
Buskerud 9 077 9 770 7,6 4 832 4 948 2,4  649  600
Vestfold 13 14 10,6 7 10 46,7 1 2
Telemark 12 214 13 002 6,5 7 004 6 920 -1,2  739  711
Aust-Agder 4 453 4 106 -7,8 2 510 2 284 -9,0  181  201
Vest-Agder 9 480 8 465 -10,7 5 759 4 772 -17,1  501  529
Rogaland 10 941 12 763 16,7 7 310 7 329 0,3  788  756
Hordaland 16 482 17 545 6,5 10 206 7 617 -25,4 1 690  983
Sogn og Fjordane 12 986 15 759 21,4 7 104 7 100 -0,1 1 142  904
Møre og Romsdal 7 303 7 696 5,4 4 000 3 581 -10,5  650  550
Sør-Trøndelag 5 135 5 215 1,6 3 033 2 773 -8,6  429  361
Nord-Trøndelag 3 123 3 428 9,8 1 884 1 684 -10,6  207  145
Nordland 14 697 17 657 20,1 8 117 9 136 12,6  942 1 328
Troms 3 058 2 901 -5,1 1 537 1 579 2,7  171  195
Finnmark Finnmárku 1 640 1 928 17,6  772  859 11,2  195  178
Svalbard 46 30 -34,6 19 30 60,5 - 4
                 
Total produksjon  124 402  134 732 8,3 70 875 67 535 -4,7 9 610 8 558
Vannkraft  123 067  133 063 8,1 70 181 66 673 -5,0 9 492 8 415
Varmekraft  977 1 075 10,1  490  571 16,4 79 99
Vindkraft  358  594 65,7  205  292 42,5 39 44
+ Import 10 122 5 665 -44,0 2 182 4 194 92,2  280  597
- Eksport 9 448 13 568 43,6 7 394 5 267 -28,8 1 134  949
= Brutto forbruk innenlands  125 076  126 828 1,4 65 663 66 461 1,2 8 757 8 205
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 34 426 32 564 -5,4 17 147 16 072 -6,3 2 777 2 572
Prod. av kjemiske råvarer 5 511 5 119 -7,1 2 768 2 483 -10,3  459  363
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 6 381 4 906 -23,1 3 155 2 418 -23,4  520  392
Prod. av aluminium og andre metaller 22 534 22 538 0,0 11 224 11 171 -0,5 1 798 1 817
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller