Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-november November
  Desember 2003
t.o.m. november 2004
November 2004
t.o.m. oktober 2005
Endring
i prosent
2004 2005 Endring
i prosent
2004 2005
Østfold 4 474 4 647 3,9 4 137 4 273 3,3  338  479
Akershus  909  975 7,3  843  903 7,2 68 96
Oslo 86 54 -37,7 79 47 -40,4 7 8
Hedmark 2 269 2 231 -1,7 2 074 2 024 -2,4  206  209
Oppland 5 618 5 839 3,9 5 127 5 286 3,1  525  732
Buskerud 8 764 9 489 8,3 7 930 8 479 6,9  976  927
Vestfold 15 9 -35,0 13 9 -33,8 2 2
Telemark 10 808 12 870 19,1 9 619 11 547 20,0 1 235 1 336
Aust-Agder 4 209 4 275 1,6 3 742 3 659 -2,2  435  388
Vest-Agder 7 755 9 233 19,1 6 883 8 300 20,6  911 1 133
Rogaland 7 527 12 210 62,2 6 733 11 332 68,3  834 1 214
Hordaland 13 480 19 593 45,3 12 130 18 287 50,8 1 181 1 834
Sogn og Fjordane 12 191 15 310 25,6 11 219 14 187 26,5  999 1 421
Møre og Romsdal 6 138 8 076 31,6 5 641 7 366 30,6  547  575
Sør-Trøndelag 4 392 5 791 31,9 4 003 5 258 31,3  450  354
Nord-Trøndelag 2 673 3 571 33,6 2 408 3 254 35,2  231  333
Nordland 13 956 15 904 14,0 12 550 14 724 17,3 1 370 1 614
Troms 2 658 2 850 7,2 2 357 2 527 7,2  290  272
Finnmark 1 578 1 807 14,5 1 479 1 694 14,5  115  178
Svalbard 57 24 -57,3 51 19 -63,6 5 -
                 
Total produksjon  109 558  134 758 23,0 99 019  123 175 24,4 10 726 13 107
Vannkraft  108 272  133 262 23,1 97 845  121 827 24,5 10 613 12 952
Varmekraft 1 050  993 -5,5  967  897 -7,2 75 96
Vindkraft  236  504  113,9  206  451  118,3 37 59
+ Import 15 452 4 634 -70,0 14 027 3 326 -76,3 1 326  165
- Eksport 3 784 14 346  279,1 3 532 14 036  297,4  236 1 891
= Brutto forbruk innenlands  121 226  125 046 3,2  109 514  112 466 2,7 11 816 11 381
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 33 127 33 790 2,0 30 431 30 809 1,2 2 871 2 618
Prod. av kjemiske råvarer 5 457 5 409 -0,9 5 013 4 929 -1,7  453  407
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 6 096 5 814 -4,6 5 620 5 259 -6,4  542  320
Prod. av aluminium og andre metaller 21 573 22 568 4,6 19 798 20 621 4,2 1 876 1 891
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller