Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-oktober Oktober
  November 2003
t.o.m. oktober 2004
November 2004
t.o.m. oktober 2005
Endring i
prosent
2004 2005 Endring i
prosent
2004 2005
Østfold 4 405 4 505 2,3 3 799 3 794 -0,1  487  302
Akershus  898  947 5,5  775  807 4,2  100 65
Oslo 86 53 -38,6 71 39 -45,6 9 2
Hedmark 2 221 2 228 0,3 1 868 1 814 -2,9  240  176
Oppland 5 429 5 632 3,7 4 602 4 554 -1,0  531  387
Buskerud 8 624 9 538 10,6 6 953 7 551 8,6  840  759
Vestfold 14 9 -32,7 12 7 -40,4 2 -
Telemark 10 727 12 769 19,0 8 384 10 211 21,8  910 1 002
Aust-Agder 4 037 4 323 7,1 3 306 3 271 -1,1  300  235
Vest-Agder 7 653 9 011 17,7 5 971 7 167 20,0  814  664
Rogaland 7 538 11 829 56,9 5 900 10 118 71,5  515 1 095
Hordaland 13 472 18 940 40,6 10 949 16 453 50,3  976 1 656
Sogn og Fjordane 12 257 14 903 21,6 10 220 12 781 25,1  874 1 431
Møre og Romsdal 6 101 8 050 31,9 5 094 6 793 33,4  582  632
Sør-Trøndelag 4 296 5 887 37,0 3 553 4 904 38,0  394  400
Nord-Trøndelag 2 715 3 468 27,8 2 177 2 921 34,2  180  349
Nordland 14 025 15 660 11,7 11 180 13 110 17,3 1 026 1 672
Troms 2 659 2 868 7,9 2 067 2 255 9,1  311  262
Finnmark 1 592 1 744 9,6 1 364 1 516 11,1  159  184
Svalbard 57 30 -48,0 46 19 -59,5 6 -
                 
Total produksjon  108 804  132 394 21,7 88 293  110 084 24,7 9 255 11 274
Vannkraft  107 530  130 940 21,8 87 232  108 892 24,8 9 163 11 131
Varmekraft 1 059  972 -8,2  892  801 -10,2 74 93
Vindkraft  215  482  123,6  169  391  131,5 18 50
+ Import 15 194 5 794 -61,9 12 701 3 161 -75,1 1 494  275
- Eksport 3 896 12 690  225,8 3 296 12 144  268,5  243 1 330
= Brutto forbruk innenlands  120 103  125 498 4,5 97 698  101 101 3,5 10 506 10 220
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 965 34 044 3,3 27 560 28 192 2,3 2 949 2 689
Prod. av kjemiske råvarer 5 493 5 455 -0,7 4 559 4 522 -0,8  491  410
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 6 040 6 036 -0,1 5 078 4 939 -2,7  546  338
Prod. av aluminium og andre metaller 21 433 22 552 5,2 17 923 18 730 4,5 1 911 1 940
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller