Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 2003 t.o.m. september 2004 Oktober 2004 t.o.m. september 2005 Endring i prosent 2004 2005 Endring i prosent 2004 2005
Østfold 4 232 4 691 10,8          3 312          3 492 5,4            447           356
Akershus  870  987 13,4  674  746 10,7 94 77
Oslo 85 60 -29,1 62 37 -40,6 8 2
Hedmark 2 171 2 292 5,6 1 628 1 639 0,6  196  171
Oppland 5 242 5 776 10,2 4 071 4 167 2,4  507  436
Buskerud 8 552 9 618 12,5 6 113 6 791 11,1  552  578
Vestfold 11 11 0,4 9 7 -26,5 1 -
Telemark 10 895 12 677 16,4 7 474 9 209 23,2  657  631
Aust-Agder 3 986 4 388 10,1 3 006 3 036 1,0  250  128
Vest-Agder 7 679 9 161 19,3 5 157 6 503 26,1  560  285
Rogaland 8 037 11 248 40,0 5 385 9 023 67,5  549  582
Hordaland 13 905 18 259 31,3 9 974 14 797 48,4  996 1 592
Sogn og Fjordane 12 634 14 346 13,6 9 346 11 349 21,4  934 1 527
Møre og Romsdal 6 057 8 000 32,1 4 512 6 161 36,5  435  733
Sør-Trøndelag 4 320 5 881 36,1 3 159 4 504 42,6  336  471
Nord-Trøndelag 2 833 3 312 16,9 1 997 2 584 29,4  158  316
Nordland 14 680 15 013 2,3 10 154 11 438 12,6  944 1 303
Troms 2 573 2 914 13,3 1 756 1 990 13,3  234  164
Finnmark Finnmárku 1 585 1 719 8,5 1 205 1 332 10,5  165  188
Svalbard 55 36 -35,3 40 19 -53,3 4 -
                 
Total produksjon  110 401  130 389 18,1 79 038 98 825 25,0 8 029 9 541
Vannkraft  109 106  128 985 18,2 78 069 97 775 25,2 7 949 9 402
Varmekraft 1 076  954 -11,3  818  709 -13,3 57 74
Vindkraft  219  450  105,1  151  341  126,0 23 65
+ Import 14 215 7 013 -50,7 11 207 2 886 -74,2 1 060  322
- Eksport 4 508 11 603  157,4 3 053 10 815  254,2  334  948
                 
= Bruttoforbruk innenlands  120 108  125 799 4,7 87 192 90 896 4,2 8 756 8 914
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 787 34 303 4,6 24 612 25 503 3,6 2 775 2 676
Prod. av kjemiske råvarer 5 504 5 536 0,6 4 068 4 112 1,1  423  408
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 967 6 244 4,6 4 532 4 600 1,5  525  403
Prod. av aluminium og annet metall 21 316 22 523 5,7 16 011 16 790 4,9 1 828 1 866
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller