Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-august August
  September 2003 t.o.m. august 2004 September 2004 t.o.m. august 2005 Endring i prosent 2004 2005 Endring i prosent 2004 2005
Østfold 4 103 4 781 16,5 2 866 3 136 9,4  325  473
Akershus  847 1 003 18,4  581  669 15,2 70  100
Oslo 79 67 -15,3 54 35 -34,7 5 2
Hedmark 2 152 2 316 7,7 1 432 1 467 2,4  166  197
Oppland 5 048 5 844 15,8 3 564 3 728 4,6  344  512
Buskerud 8 488 9 593 13,0 5 561 6 214 11,7  382  697
Vestfold 10 13 28,0 8 7 -13,9 - -
Telemark 11 045 12 703 15,0 6 817 8 578 25,8  672  803
Aust-Agder 3 952 4 509 14,1 2 756 2 908 5,5  171  206
Vest-Agder 7 591 9 437 24,3 4 597 6 218 35,3  349  296
Rogaland 8 184 11 216 37,0 4 836 8 441 74,5  561  537
Hordaland 14 154 17 664 24,8 8 978 13 205 47,1 1 117 1 339
Sogn og Fjordane 12 761 13 753 7,8 8 412 9 823 16,8 1 055 1 356
Møre og Romsdal 6 097 7 701 26,3 4 077 5 428 33,1  582  713
Sør-Trøndelag 4 290 5 747 34,0 2 823 4 033 42,9  169  453
Nord-Trøndelag 2 850 3 154 10,7 1 838 2 268 23,4  179  229
Nordland 15 184 14 655 -3,5 9 210 10 135 10,0 1 115 1 134
Troms 2 518 2 985 18,5 1 522 1 826 20,0  214  160
Finnmark Finnmárku 1 510 1 696 12,3 1 040 1 143 9,9  152  200
Svalbard 55 40 -28,2 36 19 -48,3 3 -
                 
Total produksjon  110 916  128 875 16,2      71 009      89 282 25,7      7 630       9 407
Vannkraft  109 601  127 530 16,4 70 120 88 371 26,0 7 535 9 294
Varmekraft 1 099  937 -14,8  761  635 -16,5 84 71
Vindkraft  216  408 89,0  128  276  116,0 11 42
+ Import 13 619 7 775 -42,9 10 147 2 587 -74,5  937  249
- Eksport 4 840 10 990  127,0 2 719 9 867  262,9  526 1 245
                 
= Bruttoforbruk innenlands  119 694  125 660 5,0 78 436 82 002 4,5 8 041 8 411
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 606 34 402 5,5 21 836 22 827 4,5 2 891 2 866
Prod. av kjemiske råvarer 5 507 5 551 0,8 3 646 3 704 1,6  449  484
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 883 6 366 8,2 4 007 4 198 4,8  538  524
Prod. av aluminium og annet metall 21 216 22 486 6,0 14 183 14 924 5,2 1 903 1 859
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller