Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-juli Juli
  August 2003 t.o.m. juli 2004 August 2004 t.o.m. juli 2005 Endring i prosent 2004 2005 Endring i prosent 2004 2005
Østfold 4 179 4 688 12,2     2 540     2 718 7,0      421      541
Akershus  862  973 12,9  511  569 11,3 87  101
Oslo 77 70 -9,8 49 34 -31,9 9 2
Hedmark 2 135 2 285 7,0 1 266 1 270 0,3  185  176
Oppland 5 130 5 677 10,7 3 220 3 216 -0,1  384  384
Buskerud 8 537 9 278 8,7 5 179 5 517 6,5  485  700
Vestfold 11 13 18,3 8 7 -13,8 - -
Telemark 11 042 12 572 13,9 6 145 7 775 26,5  413  772
Aust-Agder 3 982 4 473 12,3 2 586 2 701 4,5  171  191
Vest-Agder 7 662 9 489 23,8 4 248 5 922 39,4  154  190
Rogaland 8 208 11 233 36,9 4 275 7 897 84,7  295  622
Hordaland 14 129 17 441 23,4 7 861 11 866 51,0  701 1 718
Sogn og Fjordane 12 755 13 454 5,5 7 358 8 469 15,1  897 1 365
Møre og Romsdal 5 941 7 570 27,4 3 495 4 715 34,9  448  716
Sør-Trøndelag 4 388 5 462 24,5 2 654 3 580 34,9  219  385
Nord-Trøndelag 2 829 3 104 9,7 1 660 2 039 22,9  174  155
Nordland 15 231 14 636 -3,9 8 095 9 001 11,2  945  873
Troms 2 480 3 039 22,6 1 308 1 667 27,5  149  137
Finnmark Finnmárku 1 447 1 648 13,9  888  943 6,2  163  171
Svalbard 55 43 -22,1 33 19 -43,2 3 -
                 
Total produksjon  111 078  127 149 14,5 63 379 79 925 26,1 6 303 9 200
Vannkraft  109 783  125 833 14,6 62 585 79 138 26,4 6 192 9 099
Varmekraft 1 079  940 -12,9  677  554 -18,1  100 73
Vindkraft  216  376 74,1  116  233  100,4 11 29
+ Import 13 327 8 462 -36,5 9 210 2 338 -74,6 1 815  156
- Eksport 5 104 10 271  101,2 2 193 8 622  293,1  405 1 228
                 
= Bruttoforbruk innenlands  119 300  125 341 5,1 70 395 73 641 4,6 7 713 8 128
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 378 34 427 6,3 18 945 19 960 5,4 2 812 2 813
Prod. av kjemiske råvarer 5 495 5 516 0,4 3 196 3 220 0,7  448  452
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 792 6 380 10,2 3 469 3 674 5,9  519  519
Prod. av aluminium og annet metall 21 091 22 530 6,8 12 280 13 066 6,4 1 845 1 841
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller