Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-juni Juni
  Juli 2003 t.o.m. juni 2004 Juli 2004 t.o.m. juni 2005 Endring i prosent 2004 2005 Endring i prosent 2004 2005
Østfold 4 210 4 567 8,5           2 120           2 177 2,7           371           549
Akershus  868  959 10,4  424  467 10,4 76  110
Oslo 77 76 -1,3 41 32 -22,9 8 1
Hedmark 2 146 2 295 6,9 1 081 1 095 1,2  152  198
Oppland 5 184 5 675 9,5 2 836 2 831 -0,2  307  464
Buskerud 8 636 9 062 4,9 4 695 4 817 2,6  648  645
Vestfold 11 13 15,8 8 7 -13,8 1 1
Telemark 11 201 12 213 9,0 5 732 7 003 22,2  647  739
Aust-Agder 4 006 4 453 11,2 2 415 2 510 3,9  199  181
Vest-Agder 7 871 9 453 20,1 4 095 5 731 40,0  314  475
Rogaland 8 370 10 906 30,3 3 979 7 275 82,8  605  788
Hordaland 14 551 16 425 12,9 7 160 10 148 41,7 1 108 1 691
Sogn og Fjordane 12 772 12 987 1,7 6 460 7 105 10,0 1 147 1 140
Møre og Romsdal 5 797 7 302 26,0 3 047 3 999 31,2  523  650
Sør-Trøndelag 4 302 5 297 23,1 2 435 3 195 31,2  333  448
Nord-Trøndelag 2 807 3 123 11,3 1 485 1 884 26,9  140  207
Nordland 15 162 14 708 -3,0 7 149 8 128 13,7  917  944
Troms 2 493 3 051 22,4 1 159 1 530 32,1  110  167
Finnmark Finnmárku 1 369 1 640 19,7  724  772 6,5  157  195
Svalbard 55 54 -2,6 30 27 -10,6 4 4
                 
Total produksjon  111 889  124 260 11,1 57 075 70 733 23,9 7 768 9 597
Vannkraft  110 607  122 925 11,1 56 393 70 039 24,2 7 670 9 476
Varmekraft 1 066  976 -8,5  577  489 -15,2 83 82
Vindkraft  215  359 66,6  106  205 93,9 15 39
+ Import 12 295 10 122 -17,7 7 395 2 182 -70,5  852  280
- Eksport 5 261 9 448 79,6 1 788 7 394  313,6  477 1 134
                 
= Bruttoforbruk innenlands  118 923  124 933 5,1 62 682 65 521 4,5 8 143 8 744
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 32 129 34 427 7,2 16 134 17 149 6,3 2 701 2 779
Prod. av kjemiske råvarer 5 475 5 513 0,7 2 749 2 769 0,7  445  460
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 678 6 381 12,4 2 950 3 155 6,9  528  520
Prod. av aluminium og annet metall 20 976 22 534 7,4 10 435 11 224 7,6 1 728 1 798
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller