Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-mai Mai
  Juni 2003 t.o.m. mai 2004 Juni 2004 t.o.m. mai 2005 Endring i prosent 2004 2005 Endring i prosent 2004 2005
Østfold 4 356 4 390 0,8         1 749         1 628 -6,9          496          460
Akershus  900  925 2,7  347  357 2,8  101  106
Oslo 78 83 5,7 33 30 -8,5 7 5
Hedmark 2 187 2 249 2,9  929  897 -3,5  169  180
Oppland 5 293 5 519 4,3 2 529 2 367 -6,4  404  334
Buskerud 8 670 9 066 4,6 4 046 4 172 3,1  708  621
Vestfold 11 12 10,1 7 6 -20,9 2 1
Telemark 11 096 12 120 9,2 5 086 6 264 23,2  767 1 072
Aust-Agder 4 118 4 471 8,6 2 216 2 330 5,1  243  222
Vest-Agder 7 990 9 291 16,3 3 781 5 256 39,0  333  771
Rogaland 8 434 10 723 27,1 3 375 6 487 92,2  485 1 132
Hordaland 14 508 15 842 9,2 6 051 8 457 39,8  955 1 425
Sogn og Fjordane 12 532 12 994 3,7 5 314 5 965 12,3  894  886
Møre og Romsdal 5 645 7 175 27,1 2 524 3 349 32,7  422  611
Sør-Trøndelag 4 238 5 182 22,3 2 102 2 747 30,7  388  476
Nord-Trøndelag 2 837 3 056 7,7 1 345 1 677 24,7  161  232
Nordland 15 246 14 682 -3,7 6 232 7 184 15,3  873 1 104
Troms 2 524 2 994 18,6 1 049 1 363 30,0  126  140
Finnmark Finnmárku 1 355 1 602 18,2  567  577 1,7  165  123
Svalbard 55 50 -8,3 26 19 -27,2 5 -
                 
Total produksjon  112 074  122 425 9,2 49 308 61 131 24,0 7 706 9 903
Vannkraft  110 797  121 119 9,3 48 723 60 563 24,3 7 590 9 791
Varmekraft 1 065  972 -8,8  494  403 -18,5  102 82
Vindkraft  211  334 58,4 91  165 82,4 15 31
+ Import 12 007 10 695 -10,9 6 543 1 903 -70,9 1 494  637
- Eksport 5 465 8 792 60,9 1 311 6 262  377,5  224  987
                 
= Bruttoforbruk innenlands  118 615  124 327 4,8 54 539 56 772 4,1 8 976 9 552
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 894 34 349 7,7 13 433 14 370 7,0 2 739 2 922
Prod. av kjemiske råvarer 5 444 5 498 1,0 2 304 2 309 0,2  454  460
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 559 6 388 14,9 2 422 2 635 8,8  566  550
Prod. av aluminium og annet metall 20 891 22 464 7,5 8 707 9 426 8,3 1 719 1 912
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller