Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebels tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-april April
  Mai 2003 t.o.m. april 2004 Mai 2004 t.o.m. april 2005 Endring i prosent 2004 2005 Endring i prosent 2004 2005
Østfold 4 401 4 426 0,6 1 252 1 168 -6,8  392  274
Akershus  911  920 1,0  246  251 1,9 82 66
Oslo 81 85 5,2 26 26 -2,3 7 6
Hedmark 2 212 2 238 1,2  760  717 -5,7  149  168
Oppland 5 296 5 589 5,5 2 124 2 033 -4,3  332  213
Buskerud 8 614 9 152 6,2 3 338 3 550 6,3  668  539
Vestfold 12 14 17,5 5 5 -7,5 1 1
Telemark 11 005 11 815 7,4 4 319 5 192 20,2  763 1 139
Aust-Agder 4 084 4 492 10,0 1 973 2 108 6,8  268  369
Vest-Agder 8 277 8 853 7,0 3 447 4 485 30,1  769 1 017
Rogaland 8 545 10 076 17,9 2 890 5 355 85,3  601 1 375
Hordaland 14 291 15 370 7,6 5 096 7 030 38,0  990 1 783
Sogn og Fjordane 12 285 13 001 5,8 4 420 5 078 14,9  710  858
Møre og Romsdal 5 537 6 986 26,2 2 102 2 738 30,2  390  654
Sør-Trøndelag 4 136 5 093 23,1 1 714 2 271 32,5  391  425
Nord-Trøndelag 2 846 2 986 4,9 1 184 1 445 22,1  208  303
Nordland 15 208 14 450 -5,0 5 359 6 080 13,4  922 1 231
Troms 2 536 2 981 17,5  922 1 224 32,7  169  272
Finnmark Finnmárku 1 328 1 644 23,8  402  454 12,8 98  111
Svalbard 54 55 2,8 20 19 -8,8 4 5
                 
Total produksjon  111 658  120 226 7,7 41 601 51 225 23,1 7 914 10 809
Vasskraft  110 416  118 916 7,7    41 133    50 770 23,4    7 798    10 714
Varmekraft 1 032  992 -3,9  392  321 -18,2  102 65
Vindkraft  210  318 51,9 76  135 77,5 14 29
+ Import 12 176 11 552 -5,1 5 049 1 266 -74,9 1 804  438
- Eksport 5 349 8 029 50,1 1 088 5 274  385,0  106 1 035
                 
= Bruttoforbruk innanlands  118 484  123 749 4,4 45 563 47 218 3,6 9 612 10 212
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 717 34 166 7,7 10 694 11 448 7,0 2 701 2 871
Prod. av kjemiske råvarer 5 422 5 491 1,3 1 850 1 849 0,0  483  465
Prod. av jern, stål og ferrolegeringar 5 453 6 404 17,4 1 856 2 085 12,3  508  530
Prod. av aluminium og anna metall 20 842 22 271 6,9 6 988 7 514 7,5 1 709 1 877
1  Målt hos mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller