Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånederperioder Januar-mars Mars
  April 2003 t.o.m. mars 2004 April 2004 t.o.m. mars 2005 Endring i prosent 2004 2005 Endring i prosent 2004 2005
Østfold 4 316 4 544 5,3  861  894 3,8  284  225
Akershus  895  936 4,5  164  185 12,7 53 49
Oslo 81 87 7,1 19 20 6,7 7 7
Hedmark 2 185 2 219 1,6  611  549 -10,2  168  161
Oppland 5 267 5 708 8,4 1 792 1 820 1,5  527  553
Buskerud 8 510 9 280 9,0 2 671 3 010 12,7  809  963
Vestfold 12 14 21,1 4 4 3,1 1 1
Telemark 10 954 11 433 4,4 3 556 4 046 13,8 1 103 1 312
Aust-Agder 4 020 4 392 9,2 1 705 1 739 2,0  517  581
Vest-Agder 8 240 8 605 4,4 2 678 3 467 29,5  914 1 160
Rogaland 8 433 9 302 10,3 2 289 3 980 73,9  702 1 601
Hordaland 14 140 14 577 3,1 4 106 5 247 27,8 1 385 1 986
Sogn og Fjordane 12 251 12 853 4,9 3 710 4 220 13,8 1 083 1 307
Møre og Romsdal 5 557 6 722 21,0 1 712 2 084 21,7  595  689
Sør-Trøndelag 4 033 5 059 25,4 1 323 1 845 39,5  409  545
Nord-Trøndelag 2 884 2 890 0,2  976 1 142 17,0  325  372
Nordland 15 507 14 141 -8,8 4 437 4 848 9,3 1 383 1 664
Troms 2 526 2 879 14,0  753  952 26,4  218  319
Finnmark Finnmárku 1 329 1 631 22,7  304  342 12,7  102  113
Svalbard 54 55 1,8 16 14 -13,6 5 5
                 
Total produksjon  111 195  117 325 5,5     33 687    40 410 20,0    10 588    13 613
Vannkraft  109 967  115 993 5,5 33 335 40 049 20,1 10 468 13 511
Varmekraft 1 012 1 028 1,6  290  256 -12,0  100 77
Vindkraft  216  303 40,1 62  105 70,5 21 24
+ Import 12 216 12 918 5,7 3 245  829 -74,5 1 192  262
- Eksport 5 376 7 101 32,1  981 4 241  332,1  249 1 447
                 
= Bruttoforbruk innenlands  118 034  123 141 4,3 35 951 36 998 2,9 11 531 12 428
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 442 33 996 8,1 7 993 8 576 7,3 2 716 2 965
Prod. av kjemiske råvarer 5 365 5 510 2,7 1 366 1 384 1,3  466  471
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 347 6 382 19,3 1 348 1 554 15,3  450  547
Prod. av aluminium og annet metall 20 729 22 104 6,6 5 279 5 638 6,8 1 800 1 947
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller