Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-februar Februar
  Mars 2003 t.o.m. februar 2004 Mars 2004 t.o.m. februar 2005 Endring i prosent 2004 2005 Endring i prosent 2004 2005
Østfold 4 232 4 603 8,8             577             669 16,0            266            270
Akershus  882  940 6,6  112  136 22,1 50 57
Oslo 81 87 6,5 12 13 9,4 6 6
Hedmark 2 132 2 226 4,4  443  387 -12,6  208  188
Oppland 5 196 5 682 9,4 1 265 1 267 0,2  600  607
Buskerud 8 446 9 125 8,0 1 862 2 047 9,9  888 1 006
Vestfold 11 14 29,2 3 3 14,7 1 1
Telemark 10 741 11 224 4,5 2 453 2 735 11,5 1 137 1 309
Aust-Agder 3 939 4 328 9,9 1 188 1 158 -2,5  563  551
Vest-Agder 8 014 8 359 4,3 1 764 2 308 30,8  808 1 106
Rogaland 8 335 8 402 0,8 1 587 2 379 49,8  760 1 285
Hordaland 13 679 13 976 2,2 2 721 3 261 19,8 1 247 1 743
Sogn og Fjordane 12 153 12 628 3,9 2 628 2 913 10,8 1 258 1 519
Møre og Romsdal 5 439 6 629 21,9 1 117 1 395 24,9  506  661
Sør-Trøndelag 3 890 4 902 26,0  914 1 280 40,0  389  610
Nord-Trøndelag 2 740 2 842 3,7  651  769 18,1  296  374
Nordland 15 732 13 861 -11,9 3 053 3 184 4,3 1 413 1 655
Troms 2 529 2 778 9,8  536  634 18,3  244  303
Finnmark Finnmárku 1 321 1 621 22,7  201  229 14,0 99  116
Svalbard 54 54 0,2 12 9 -23,1 7 4
                 
Total produksjon  109 547  114 279 4,3 23 099 26 776 15,9 10 745 13 373
Vannkraft  108 330  112 929 4,2 22 867 26 517 16,0 10 630 13 263
Varmekraft  995 1 050 5,5  191  178 -6,6 93 74
Vindkraft  222  300 35,1 41 81 98,4 23 35
+ Import 12 949 13 848 6,9 2 053  567 -72,4 1 052  126
- Eksport 5 331 5 904 10,7  732 2 794  281,6  248 1 684
                 
= Bruttoforbruk innenlands  117 165  122 224 4,3 24 419 24 549 0,5 11 548 11 814
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 31 148 33 537 7,7 5 277 5 402 2,4 2 528 2 467
Prod. av kjemiske råvarer 5 303 5 513 4,0  900  921 2,3  435  443
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 285 6 284 18,9  898 1 007 12,1  417  483
Prod. av aluminium og anna metall 20 560 21 740 5,7 3 479 3 474 -0,1 1 677 1 541
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller