Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-januar Januar
  Februar 2003-januar 2004 Februar 2004-januar 2005 Endring i prosent 2004 2005 Endring i prosent 2004 2005
Østfold 4 171 4 599 10,3  311  399 28,4  311  399
Akershus  869  932 7,3 62 79 27,5 62 79
Oslo 82 86 4,6 6 7 9,4 6 7
Hedmark 2 053 2 246 9,4  235  200 -15,1  235  200
Oppland 4 957 5 676 14,5  665  661 -0,6  665  661
Buskerud 8 294 9 007 8,6  974 1 041 6,9  974 1 041
Vestfold 11 14 25,6 1 2 31,3 1 2
Telemark 10 441 11 051 5,8 1 316 1 425 8,3 1 316 1 425
Aust-Agder 3 738 4 340 16,1  625  608 -2,8  625  608
Vest-Agder 7 997 8 061 0,8  957 1 202 25,6  957 1 202
Rogaland 8 659 7 877 -9,0  828 1 093 32,1  828 1 093
Hordaland 13 449 13 480 0,2 1 474 1 518 3,0 1 474 1 518
Sogn og Fjordane 11 987 12 366 3,2 1 370 1 393 1,7 1 370 1 393
Møre og Romsdal 5 442 6 297 15,7  595  716 20,4  595  716
Sør-Trøndelag 3 868 4 682 21,0  525  670 27,6  525  670
Nord-Trøndelag 2 662 2 764 3,9  355  395 11,2  355  395
Nordland 15 994 13 618 -14,9 1 641 1 529 -6,8 1 641 1 529
Troms 2 552 2 719 6,5  291  330 13,3  291  330
Finnmark Finnmárku 1 328 1 604 20,8  102  114 11,4  102  114
Svalbard 52 57 9,4 5 5 -6,1 5 5
                 
Total produksjon  108 606  111 476 2,6    12 337    13 386 8,5    12 337    13 386
Vannkraft  107 425  110 296 2,7 12 238 13 254 8,3 12 238 13 254
Varmekraft  964  893 -7,4 81 87 6,6 81 87
Vindkraft  217  287 32,2 18 46  149,3 18 46
+ Import 13 059 14 774 13,1 1 001  441 -56,0 1 001  441
- Eksport 5 570 4 468 -19,8  484 1 110  129,4  484 1 110
                 
= Bruttoforbruk innenlands  116 095  121 782 4,9 12 855 12 717 -1,1 12 855 12 717
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 794 33 637 9,2 2 749 2 973 8,2 2 749 2 973
Prod. av kjemiske råvarer 5 214 5 544 6,3  465  517 11,2  465  517
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 211 6 218 19,3  482  524 8,8  482  524
Prod. av aluminium og annet metall 20 368 21 875 7,4 1 802 1 932 7,3 1 802 1 932
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller