Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-mai Mai
  Juni 2002 t.o.m.
mai 2003
Juni 2003 t.o.m.
mai 2004
Endring
i prosent
2003 2004 Endring
i prosent
2003 2004
Østfold 3 886 4 356 12,1 1 461 1 748 19,7  542  496
Akershus  796  898 12,8  296  345 16,6  112 99
Oslo 84 78 -6,4 38 33 -11,9 10 7
Hedmark 1 955 2 070 5,9  719  812 12,9  194  169
Oppland 5 306 5 286 -0,4 2 053 2 522 22,9  408  404
Buskerud 8 742 8 678 -0,7 3 469 4 055 16,9  652  712
Vestfold 13 11 -14,7 7 7 -1,6 2 2
Telemark 11 470 11 088 -3,3 4 048 5 078 25,5  675  766
Aust-Agder 4 353 4 094 -6 1 703 2 192 28,7  208  243
Vest-Agder 8 763 7 990 -8,8 3 669 3 781 3  620  333
Rogaland 12 197 8 432 -30,9 3 924 3 373 -14  596  485
Hordaland 14 037 14 495 3,3 4 681 6 038 29  738  952
Sogn og Fjordane 13 535 12 532 -7,4 4 659 5 313 14  646  894
Møre og Romsdal 5 897 5 541 -6 2 293 2 420 5,5  314  400
Sør-Trøndelag 3 623 4 360 20,3 1 596 2 224 39,3  286  387
Nord-Trøndelag 2 705 2 837 4,9 1 023 1 345 31,5  170  161
Nordland 17 582 15 235 -13,3 7 181 6 221 -13,4  835  872
Troms 2 478 2 524 1,9 1 110 1 049 -5,5  138  126
Finnmark Finnmárku 1 475 1 354 -8,2  555  566 2  138  164
Svalbard 52 55 4,9 24 26 7,9 4 5
                 
Total produksjon  118 950  111 913 -5,9 44 507 49 147 10,4 7 290 7 678
Vannkraft  117 989  110 713 -6,2 44 026 48 639 10,5 7 208 7 573
Varmekraft  840  992 18  381  420 10,2 69 90
Vindkraft  120  208 73,8  100 88 -11,5 13 14
+ Import 10 265 12 002 16,9 8 009 6 538 -18,4 1 663 1 493
- Eksport 11 871 5 468 -53,9 1 433 1 314 -8,3  108  224
                 
= Brutto forbruk innenlands  117 344  118 447 0,9 51 083 54 371 6,4 8 845 8 946
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 28 980 31 894 10,1 11 923 13 433 12,7 2 562 2 739
Prod. av kjemiske råvarer 4 999 5 444 8,9 1 988 2 304 15,9  431  454
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 257 5 559 5,8 1 946 2 422 24,5  460  566
Prod. av aluminium og annet metall 18 725 20 891 11,6 7 988 8 707 9 1 670 1 719
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller