Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-mars Mars
  April 2002 t.o.m. mars 2003 April 2003 t.o.m. mars 2004 Endring i prosent 2003 2004 Endring i prosent 2003 2004
Østfold 4 011 4 315 7,6          613          860 40,2          201          284
Akershus  824  895 8,7  117  164 39,9 39 53
Oslo 74 81 8,9 20 19 -8,4 7 7
Hedmark 2 012 2 068 2,8  402  493 22,7  115  144
Oppland 5 479 5 260 -4,0 1 342 1 785 33,0  457  521
Buskerud 9 233 8 511 -7,8 2 254 2 672 18,6  744  808
Vestfold 12 12 -5,5 4 4 5,0 1 1
Telemark 12 201 10 948 -10,3 2 659 3 550 33,5  890 1 101
Aust-Agder 4 438 4 005 -9,8 1 290 1 690 31,0  436  513
Vest-Agder 8 985 8 240 -8,3 2 316 2 678 15,6  688  914
Rogaland 12 740 8 432 -33,8 2 840 2 288 -19,4  604  701
Hordaland 14 703 14 134 -3,9 3 104 4 100 32,1  924 1 384
Sogn og Fjordane 13 965 12 328 -11,7 3 336 3 787 13,5  984 1 160
Møre og Romsdal 6 219 5 494 -11,6 1 570 1 650 5,1  477  574
Sør-Trøndelag 3 890 4 147 6,6 1 021 1 437 40,7  266  432
Nord-Trøndelag 2 766 2 884 4,3  606  976 60,9  180  324
Nordland 17 754 15 502 -12,7 5 125 4 432 -13,5 1 609 1 379
Troms 2 670 2 526 -5,4  812  753 -7,2  220  218
Finnmark Finnmárku 1 504 1 329 -11,7  318  304 -4,6 95  102
Svalbard 52 54 4,0 15 16 7,2 5 5
                 
Total produksjon  123 531  111 166 -10,0 29 766 33 659 13,1 8 941 10 626
Vannkraft  122 607  109 990 -10,3 29 469 33 358 13,2 8 831 10 522
Varmekraft  833  962 15,5  232  241 3,9 83 83
Vindkraft 92  214  133,8 65 60 -8,4 26 21
+ Import 7 954 12 214 53,6 4 501 3 243 -27,9 1 925 1 192
- Eksport 13 309 5 378 -59,6 1 192  983 -17,5  204  250
                 
= Bruttoforbruk innenlands  118 176  118 002 -0,1 33 075 35 919 8,6 10 662 11 568
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 29 237 31 326 7,1 6 935 7 877 13,6 2 421 2 600
Prod. av kjemiske råvarer 5 272 5 361 1,7 1 130 1 362 20,5  404  462
Prod. av jern, stål og ferrolegeringer 5 433 5 236 -3,6 1 084 1 236 14,1  387  338
Prod. av aluminium og annet metall 18 532 20 729 11,9 4 721 5 279 11,8 1 630 1 800
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller