Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Føreløpige tall
  Tolvmånedersperioder Januar-januar Januar
  Februar 2002
t.o.m.
januar 2003
Februar 2003
t.o.m.
januar 2004
Endring
i prosent
2003 2004 Endring
i prosent
2003 2004
Østfold 4 229 4 170     -1,4           208          310      48,9          208          310
Akershus  871  869 -0,3 42 62 47,4 42 62
Oslo 73 82 12,6 7 6 -6,2 7 6
Hedmark 2 218 2 001 -9,8  159  183 15,1  159  183
Oppland 5 750 4 959 -13,7  524  667 27,2  524  667
Buskerud 9 504 8 296 -12,7  773  976 26,3  773  976
Vestfold 13 11 -14,7 1 1 0,8 1 1
Telemark 13 102 10 440 -20,3  933 1 315 40,9  933 1 315
Aust-Agder 4 558 3 732 -18,1  492  619 25,9  492  619
Vest-Agder 9 272 7 997 -13,8  838  957 14,2  838  957
Rogaland 12 944 8 659 -33,1 1 152  827 -28,2 1 152  827
Hordaland 15 622 13 448 -13,9 1 162 1 472 26,7 1 162 1 472
Sogn og Fjordane 14 393 11 986 -16,7 1 261 1 369 8,6 1 261 1 369
Møre og Romsdal 6 376 5 439 -14,7  567  592 4,4  567  592
Sør-Trøndelag 4 255 3 918 -7,9  389  575 48,0  389  575
Nord-Trøndelag 3 071 2 662 -13,3  208  355 70,8  208  355
Nordland 17 450 15 994 -8,3 1 842 1 641 -10,9 1 842 1 641
Troms 2 812 2 552 -9,2  324  291 -10,1  324  291
Finnmark Finnmárku 1 527 1 328 -13,0  117  102 -12,9  117  102
Svalbard 51 52 1,5 6 5 -14,8 6 5
                 
Total produksjon  128 090  108 595 -15,2 11 004 12 326 12,0 11 004 12 326
Vannkraft  127 212  107 415 -15,6 10 913 12 228 12,0 10 913 12 228
Varmekraft  822  964 17,3 70 81 16,1 70 81
Vindkraft 56  216  288,0 21 17 -19,7 21 17
+ Import 6 130 13 059  113,0 1 414 1 001 -29,2 1 414 1 001
- Eksport 14 341 5 572 -61,1  500  485 -3,1  500  485
                 
= Brutto forbruk innenlands  119 879  116 083 -3,2 11 918 12 842 7,8 11 918 12 842
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 29 796 30 906 3,7 2 339 2 803 19,9 2 339 2 803
Prod. av kjemiske råvarer 5 691 5 296 -6,9  380  506 33,2  380  506
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 5 659 5 240 -7,4  353  495 40,1  353  495
Prod. av aluminium og anna metall 18 446 20 370 10,4 1 605 1 802 12,2 1 605 1 802
1  Målt hos mottakeren.
2  Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller