Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-desember Desember
  Januar-desember 2002 Januar-desember 2003 Endring i prosent 2002 2003 Endring i prosent 2002 2003
Østfold          4 322 4 068 -5,9 4 322        4 068 -5,9           210            337
Akershus  892  849 -4,9  892  849 -4,9 43 67
Oslo 73 83 13,2 73 83 13,2 7 7
Hedmark 2 307 1 977 -14,3 2 307 1 977 -14,3  161  195
Oppland 5 866 4 817 -17,9 5 866 4 817 -17,9  522  491
Buskerud 9 833 8 097 -17,7 9 833 8 097 -17,7  882  833
Vestfold 13 11 -13,5 13 11 -13,5 1 1
Telemark 13 636 10 058 -26,2 13 636 10 058 -26,2 1 271 1 188
Aust-Agder 4 633 3 605 -22,2 4 633 3 605 -22,2  519  467
Vest-Agder 9 461 7 878 -16,7 9 461 7 878 -16,7  742  873
Rogaland 13 206 8 984 -32,0 13 206 8 984 -32,0 1 654  794
Hordaland 16 088 13 138 -18,3 16 088 13 138 -18,3 1 274 1 350
Sogn og Fjordane 14 427 11 877 -17,7 14 427 11 877 -17,7 1 235  971
Møre og Romsdal 6 441 5 414 -15,9 6 441 5 414 -15,9  544  497
Sør-Trøndelag 4 448 3 726 -16,2 4 448 3 726 -16,2  366  388
Nord-Trøndelag 3 195 2 515 -21,3 3 195 2 515 -21,3  221  265
Nordland 17 368 16 192 -6,8 17 368 16 192 -6,8 1 864 1 406
Troms 2 816 2 585 -8,2 2 816 2 585 -8,2  311  301
Finnmark Finnmárku 1 525 1 343 -11,9 1 525 1 343 -11,9  114 99
Svalbard 50 53 5,6 50 53 5,6 5 6
                 
Total produksjon  130 601  107 267 -17,9  130 601  107 267 -17,9 11 946 10 537
Vasskraft  129 728  106 095 -18,2  129 728  106 095 -18,2 11 862 10 424
Varmekraft  833  953 14,3  833  953 14,3 80 83
Vindkraft 39  220  465,0 39  220  465,0 4 29
+ Import 5 329 13 463  152,6 5 329 13 463  152,6 1 033 1 424
- Eksport 15 002 5 589 -62,7 15 002 5 589 -62,7  587  253
                 
= Bruttoforbruk innanlands  120 928  115 141 -4,8  120 928  115 141 -4,8 12 392 11 707
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 145 30 324 0,6 30 145 30 324 0,6 2 410 2 696
Prod. av kjemiske råvarer 5 903 5 086 -13,8 5 903 5 086 -13,8  395  443
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 5 782 5 064 -12,4 5 782 5 064 -12,4  439  476
Prod. av aluminium og anna metall 18 460 20 174 9,3 18 460 20 174 9,3 1 576 1 777
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller