Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadsperiodar Januar-november November
  Desember 2001 t.o.m. november 2002 Desember 2002 t.o.m. november 2003 Endring i prosent 2002 2003 Endring i prosent 2002 2003
Østfold 4 423 3 900 -11,8 4 111 3 690 -10,3 279  266
Akershus  915  828 -9,6  849  785 -7,6 57 57
Oslo 72 82 14,1 66 75 14,2 7 7
Hedmark 2 367 1 775 -25,0 2 146 1 614 -24,8  151  140
Oppland 5 985 4 838 -19,2 5 345 4 316 -19,2  468  335
Buskerud 10 047 8 147 -18,9 8 951 7 265 -18,8  871  837
Vestfold 14 11 -23,3 12 10 -17,2 2 1
Telemark 13 869 10 088 -27,3 12 365 8 817 -28,7 1 281 1 148
Aust-Agder 4 720 3 653 -22,6 4 114 3 134 -23,8  566  260
Vest-Agder 9 837 7 749 -21,2 8 718 7 007 -19,6  860  809
Rogaland 13 090 9 841 -24,8 11 552 8 187 -29,1 1 625  843
Hordaland 16 324 13 047 -20,1 14 815 11 773 -20,5 1 403 1 170
Sogn og Fjordane 14 627 12 139 -17,0 13 192 10 904 -17,3 1 197 1 064
Møre og Romsdal 6 475 5 464 -15,6 5 897 4 919 -16,6  506  511
Sør-Trøndelag 4 656 3 864 -17,0 4 082 3 498 -14,3  347  370
Nord-Trøndelag 3 305 2 471 -25,2 2 974 2 249 -24,4  261  273
Nordland 17 174 16 633 -3,1 15 504 14 769 -4,7 1 692 1 439
Troms 2 843 2 597 -8,7 2 505 2 286 -8,7  295  291
Finnmark Finnmárku 1 535 1 356 -11,7 1 412 1 242 -12,0  114  128
Svalbard 49 52 5,8 45 47 4,9 5 5
                 
Total produksjon  132 328  108 535 -18,0      118 655 96 589 -18,6      11 988 9 953
Vasskraft  131 460  107 393 -18,3  117 867 95 531 -18,9 11 904 9 852
Varmekraft  830  949 14,2  753  868 15,3 81 83
Vindkraft 38  193  409,7 35  189  442,9 3 17
+ Import 4 770 13 072  174,1 4 296 12 039  180,2  596 1 060
- Eksport 15 820 5 923 -62,6 14 415 5 336 -63,0  645  347
                 
= Bruttoforbruk innanlands  121 277  115 684 -4,6  108 536      103 292 -4,8 11 938     10 665
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 469 30 039 -1,4 27 735 27 630 -0,4 2 436 2 650
Produksjon av kjemiske råvarer 6 099 5 039 -17,4 5 508 4 644 -15,7  435  448
Produksjon av jarn, stål og ferrolegeringar 5 864 5 029 -14,2 5 343 4 589 -14,1  444  468
Produksjon av aluminium og anna metall 18 506 19 972 7,9 16 885 18 397 9,0 1 556 1 735
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller