Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, mċnedlig

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-oktober Oktober
  November 2001 t.o.m. oktober 2002 November 2002 t.o.m. oktober 2003 Endring i prosent         2002         2003 Endring i prosent         2002         2003
Østfold 4 538 3 973 -12,5 3 832 3 483 -9,1  241  314
Akershus  942  827 -12,2  793  728 -8,2 50 72
Oslo 72 82 13,9 59 68 15,4 6 8
Hedmark 2 410 1 787 -25,9 1 995 1 475 -26,1  132  173
Oppland 6 105 4 971 -18,6 4 876 3 981 -18,4  424  344
Buskerud 10 212 8 181 -19,9 8 080 6 429 -20,4  768  773
Vestfold 15 12 -18,2 11 9 -12,0 - -
Telemark 13 995 10 221 -27,0 11 084 7 669 -30,8 1 208 1 074
Aust-Agder 4 667 3 959 -15,2 3 548 2 874 -19,0  434  249
Vest-Agder 10 038 7 800 -22,3 7 858 6 198 -21,1  876  846
Rogaland 12 655 10 623 -16,1 9 927 7 344 -26,0 1 598 1 013
Hordaland 16 441 13 280 -19,2 13 412 10 603 -20,9 1 323 1 408
Sogn og Fjordane 14 654 12 272 -16,3 11 994 9 840 -18,0 1 281 1 250
Møre og Romsdal 6 438 5 459 -15,2 5 391 4 409 -18,2  519  537
Sør-Trøndelag 4 811 3 841 -20,2 3 735 3 128 -16,3  410  434
Nord-Trøndelag 3 315 2 459 -25,8 2 713 1 977 -27,1  347  299
Nordland 17 067 16 887 -1,1 13 812 13 331 -3,5 1 809 1 681
Troms 2 821 2 601 -7,8 2 210 1 995 -9,7  229  225
Finnmark Finnmárku 1 539 1 342 -12,8 1 297 1 114 -14,1  146  150
Svalbard 50 52 5,2 40 42 5,2 5 4
                 
Total produksjon  132 786  110 628 -16,7  106 667 86 695 -18,7 11 808 10 855
Vasskraft  131 913  109 503 -17,0  105 963 85 738 -19,1 11 744 10 742
Varmekraft  832  947 13,7  672  785 16,8 61 91
Vindkraft 41  179  340,3 32  172  432,7 3 22
+ Import 4 512 12 608  179,4 3 700 10 979  196,7  348  514
- Eksport 16 471 6 221 -62,2 13 769 4 989 -63,8 1 207  856
                 
= Bruttoforbruk innanlands  120 827  117 015 -3,2 96 598 92 685 -4,1 10 949 10 513
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 30 689 29 815 -2,8 25 299 24 969 -1,3 2 539 2 764
Prod. av kjemiske råvarer 6 242 5 018 -19,6 5 073 4 188 -17,4  427  498
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 5 934 5 005 -15,7 4 899 4 122 -15,9  503  474
Prod. av aluminium og anna metall 18 513 19 791 6,9 15 328 16 659 8,7 1 609 1 792
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller